ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

 • Αγοραστής

  • Είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση προϊόντων 
  • Είναι υπεύθυνοι για την αγορά προϊόντων
  • Είναι υπεύθυνοι για την καθημερινή παρακολούθηση πωλήσεων
  • Είναι υπεύθυνοι για την επίβλεψη παραγγελιών, παραλαβών και ημερομηνιών παράδοσης
  • Είναι υπεύθυνοι για τον έλεγχο καθημερινής αλληλογραφίας
  • Είναι υπεύθυνοι για την διαχείριση λιανικών τιμών
 • Διευθυντές καταστημάτων

  • είναι υπεύθυνοι για τη φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων, καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο κατάστημα
  • συντονίζουν τους εργαζομένους στα διάφορα τμήματα του καταστήματος
  • συντονίζουν την καθημερινή λειτουργία του καταστήματος
 • Υπεύθυνοι Στησίματος

  • είναι υπεύθυνοι για την προωθητική κι εμπορική πολιτική του καταστήματος
  • είναι υπεύθυνοι για το στήσιμο, την τροφοδοσία και τη διαχείριση των προϊόντων
 • Υπεύθυνοι Ταμείων

  • είναι υπεύθυνοι για την φερέγγυα παρουσίαση των εμπορευμάτων των ταμείων καθώς και για την εφαρμογή της εταιρικής πολιτικής πωλήσεων στο τμήμα των ταμείων
  • είναι υπεύθυνοι για τον συντονισμό των εργαζομένων στο τμήμα του ταμείου
  • είναι υπεύθυνοι για τον καθημερινό συντονισμό της λειτουργίας των ταμείων

 • Υπεύθυνοι Αποθήκης


  • είναι υπεύθυνοι για όλο το φάσμα λειτουργιών της αποθήκης
  • είναι υπεύθυνοι για την παραλαβή προϊόντων, την αποθήκευση και την εξαγωγή τους