ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

Υπεύθυνο λογιστηρίου

Τι θα κάνεις

Σε αυτή τη θέση θα είσαι υπεύθυνος/η για τον/την:

•    ανάπτυξη λογιστικών εργασιών
•    εσωτερικό έλεγχο
•    σύνταξη φορολογικών δηλώσεων
•    καταχώρηση λογιστικών εγγραφών


    Απαραίτητα προσόντα που πρέπει να διαθέτεις:

    •    5ετή προϋπηρεσία σε ανάλογη θέση
    •    Πτυχίο οικονομικών ή/και λογιστικών σπουδών
    •    Γνωσεις διεθνών λογιστικών προτύπων
    •    Γνώσεις λογιστικής & φοροτεχνικών
    •    Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
    •    Πολύ καλή γνώση Η.Υ
    •    Επιθυμητό δικαίωμα υπογραφής οικονομικών καταστάσεων
    •    Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
    •    Ομαδικό πνεύμα
    Εμείς σου προσφέρουμε

    • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
    • Αξιοκρατικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας
    • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
    • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση.

    Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθειa