На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2008 Στοιχεία και Πληροφορίες περιόδου από 1.07.2007 - 31.03.2008 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Отчет на шестмесечие за периода от 1.07.2007 до 31.12.2007 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
 • 2008 Ετήσια Οικονομική Έκθεση 2007 - 2008 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Financial Statements for the FY 2007 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Στοιχεία και πληροφορίες περιόδου από 1.06.2006 - 31.03.2007 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Информация за периода 1.07 - 31.12.2006 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2006 - 2007 DOWNLOAD PDF
 • 2007 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2006 - 2007 DOWNLOAD PDF
 • 2006 Информация за периода  1.07.2006 - 30.09.2006 DOWNLOAD PDF