На холдинга/ Фирмата-майка

 • 2006 Στοιχεία και πληροφορίες της χρήσης από 1.07.2005 - 30.06.2006 DOWNLOAD PDF
 • 2006 Ετήσιες Οικονομικές Κατάστασεις 01.07.2005 - 30.06.2006 DOWNLOAD PDF
 • 2006 Информация за периода 1.07.2005 - 31.03.2006 DOWNLOAD PDF
 • 2006 Информация за периода 1.07.2005 - 31.12.2005 DOWNLOAD PDF
 • 2006 Междинни финансови отчети за първототримесечие на 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF
 • 2006 Ενδιάμεσες Οικονομικές Καταστάσεις για το Α΄εξάμηνο του 2005 - 2006 DOWNLOAD PDF
 • 2005 Информация за периода 1.07.2005 - 30.09.2005 DOWNLOAD PDF
 • 2005 01.07.2004 - 30.06.2005 DOWNLOAD PDF
 • 2005 01.07.2004 - 30.06.2005 DOWNLOAD PDF
 • 2005 01.07.2004 - 31.03.2005 DOWNLOAD PDF
 • 1905 Interim Financial Statements for the period 1 July 2009 to September 2009 DOWNLOAD PDF