График За Рекламации И Замяна На Стоки

Гърция

Замяна на недефектни стоки: от вторник до петък 09:00-21:00
Замяна на дефектни стоки: понеделник, сряда, събота 14:00 - 20:00

Spata (Smart Park)- Атина, Гърция
Замяна на не дефектни стоки: от вторник до петък 10:00-21:00
Замяна на дефектни стоки: понеделник, сряда, събота 14:00-20:00

Кипър
Замяна на не дефектни стоки: от вторник до петък 09:00-20:00 и неделя 11:00-19:00
Замяна на дефектни стоки: понеделник, сряда, събота 14:00-20:00


България
Замяна на не дефектни стоки: вторник, петък и неделя 10:00-21:00
Замяна на дефектни стоки: понеделник, сряда и събота 14:00-20:00


Румъния
Замяна на не дефектни стоки: от вторник до петък 10:00-21:00 и неделя 10:00-20:00
Замяна на дефектни стоки: ежедневно