Θυγατρικών Εταιρειών

 • 01-07-2012 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2012 ενοποιημένες DOWNLOAD
 • 01-01-2012 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2011 DOWNLOAD
 • 01-07-2011 Jumbo Trading Limited -Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2011 DOWNLOAD
 • 01-07-2011 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2011 ενοποιημένες DOWNLOAD
 • 01-01-2011 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2010 DOWNLOAD
 • 01-07-2010 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2010 ενοποιημένες DOWNLOAD
 • 01-07-2010 Jumbo Trading Limited -Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2010 DOWNLOAD
 • 01-01-2010 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2009 DOWNLOAD
 • 01-07-2009 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2009 ενοποιημένες DOWNLOAD
 • 01-07-2009 Jumbo Trading Limited - Έκθεση και Οικονομικές Καταστάσεις 30.06.2009 DOWNLOAD
 • 01-01-2009 Jumbo EC.B LTD - Έκθεση και οικονομικές καταστάσεις 31.12.2008 DOWNLOAD