ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Βοηθός Αγοραστή

Είσαι υπεύθυνος για:
 • την καθημερινή παρακολούθηση πωλήσεων
 • την επίβλεψη παραγγελιών, παραλαβών και ημερομηνιών παράδοσης
 • τον έλεγχο καθημερινής αλληλογραφίας
 • την διαχείριση λιανικών τιμών

Τι πρέπει να διαθέτεις
 • Πτυχίο θετικής ή οικονομικής κατεύθυνσης με ελάχιστο μέσο όρο 8,0
 • Έντονη επιχειρηματική αντίληψη - με έντονο εμπορικό προσανατολισμό 
 • Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
 • Πολύ καλή γνώση Η/Υ
 • Ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Έντονη επιχειρηματική αντίληψη
 • Ομαδικό πνεύμα
 • Διαθεσιμότητα για ταξίδια

Τι σου προσφέρουμε
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση με στόχο την ανάπτυξη
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον