ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πωλητές/Ταμίες/Αποθηκάριους/Καθαριστής/τρια κατ/μα Λιμάνι Πειραιά


Μπορείς να κάνεις την αίτησή σου καθημερινά
στα κατάστημα του Λ.Πειραια ή να στείλεις το βιογραφικό σου σημείωμα μέσω email στο:

58hr@jumbo.gr

Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια