ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Πωλητές , Ταμίες, Aποθηκάριοι κατ/μα Κορίνθου

Εάν θέλεις να εργαστείς στο κατάστημα της Κορίνθου ως Πωλητής, Ταμίας, Αποθηκάριος

Κάνε την αίτηση σου στο κατάστημα (82ο χλμ παλ. εθν.οδου Αθηνών - Κορίνθου) καθημερινά

ή στείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα .


      Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.