ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

Πωλητές, ταμίες κατ/μα Παγκρατιου

Εάν θέλεις να εργαστείς στο κατάστημα Παγκρατίου ως  πωλητής ή ταμίας .

Κάνε την αίτηση σου στο κατάστημα στο Παγκράτι Φιλολάου11 τκ11633
καθημερινά ήστείλε μας το βιογραφικό σου σημείωμα.

   Εμείς σου προσφέρουμε

   • Αξιοκρατικό & σύγχρονο περιβάλλον εργασίας.
   • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
   • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα.
   • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση.

   Θα τηρηθεί απόλυτη εχεμύθεια.