ΖΗΤΟΥΝΤΑΙ ΑΜΕΣΑ

Υπεύθυνοι τμημάτων Σερρες

Τι θα κάνεις
 • Θα είσαι υπεύθυνος/η για:
 • την προωθητική και εμπορική πολιτική του τμήματος ευθύνης σου
 • το στήσιμο, την τροφοδοσία και τη διαχείριση των προϊόντων στο τμήμα

Τι πρέπει να διαθέτεις
 • Προηγούμενη επαγγελματική εμπειρία στον τομέα λιανικών πωλήσεων
 • Έντονο εμπορικό προσανατολισμό
 • Δυναμικότητα και ανεπτυγμένη ικανότητα επικοινωνίας και οργάνωσης
 • Γνώσεις χειρισμού Η/Υ
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για τους άνδρες υποψήφιους)

Τι σου προσφέρουμε
 • Αξιοκρατικό περιβάλλον εργασίας
 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών
 • Άριστες προοπτικές επαγγελματικής εξέλιξης σε σύντομο χρονικό διάστημα
 • Συστηματική και ευρύτατη εκπαίδευση
 • Σύγχρονο και ευχάριστο περιβάλλον