Ωράριο Επιστροφών

Ακολουθεί το Επίσημο Ωράριο Επιστροφών:

Ελλάδα

Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή 09:00-21:00 
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΣΠΑΤΑ 
Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή 10:00-21:00  & Κυριακη  11:00-20:00 
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΚΑΤΕΡΙΝΗ - ΠΡΕΒΕΖΑ
Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή 09:00-21:00  & Κυριακη  11:00-18:00 
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

Κύπρος
Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή 09:00-21:00 Κυριακή 11:00-19:00
Επιστροφές Ελαττωματικών Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

Βουλγαρία
Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή & Κυριακή  10:00-21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

Ρουμανία
Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή και Κυριακή 10:00-20:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00