Ωράριο Επιστροφών

Ακολουθεί το Επίσημο Ωράριο Επιστροφών:

Ελλάδα

Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή 10:00-21:00 
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

Εξαίρεση αποτελούν τα παρακάτω καταστήματα:

ΚΟΡΙΝΘΟΣ

Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 09:00 - 21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΚΕΡΚΥΡΑ
Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 09:00 - 21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΚΑΡΔΙΤΣΑ
Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 09:00 - 21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:0000

ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ
Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 09:00 - 21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΠΡΕΒΕΖΑ 
Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 09:00 - 21:00 & Κυριακή 11.00-18.00 
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΚΑΤΕΡΙΝΗ
Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 10:00 - 21:00 & Κυριακή 11.00-18.00 
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΑΓΡΙΝΙΟ
Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 10:00 - 21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΛΑΡΙΣΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 10:00 - 21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΑΡΚΟ
Αλλαγές Υγιών:Τρίτη-Παρασκευή 11:00 - 21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

Κύπρος
Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή 09:00-21:00 Κυριακή 11:00-19:00
Επιστροφές Ελαττωματικών Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

Βουλγαρία
Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή & Κυριακή  10:00-21:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00

Ρουμανία
Αλλαγές Υγιών: Τρίτη-Παρασκευή και Κυριακή 10:00-20:00
Επιστροφές Ελαττωματικών: Δευτέρα, Τετάρτη και Σάββατο 14:00-20:00