Защо Jumbo?

Голяма част от ръста на компанията се дължи на човешкия потенциал, който е и гръбнакът на компанията. Вярваме в създаването на възможности, разгръщането на талантите, професионалното и личното развитие. Ориентирани сме в търсенето на хора с желание за работа и иновативни идеи. Младите хора, без професионален опит, биха могли да започнат обучението си в някой от нашите магазини и чрез системата ни за обучение и развитие, да се изкачат до едно от многото отговорни работни длъжности, които има в една постоянно развиваща се компания. Основният ни принцип е да осигурим справедлива работна среда и обективност. Чрез упорита работа, следвайки пътя към лидерството, нашите служители поемат отговорности, развиват инициативи и вземат решения, така че всеки ден да откриват и използват своя потенциал.

Към дата 30 юни 2018 г. В холдинга работят 6.378 души, от които 5.607 постоянни служители и 771 временно нает персонал.

Ако искате да работите в динамично развиваща се корпорация с отлични условия на работа, възможности за развитие и перспективи за кариера, моля изпратете ни вашата автобиография за актуалните свободни работни места, които ви интересуват.


Вижте повече