Работни Позиции

 • Закупчик

  • Управление на продуктите 
  • Закупуване на стоки
  • Ежедневно проследяване на продажбите
  • Надзор на хода на поръчките, разписките и датите за доставка
  • Водене на ежедневна кореспонденция
  • Управление на цените на дребно
 • Управител на магазин

  • Отговаря за търговския вид на продуктите, както и за прилагането на фирмената търговска политика в магазина.
  • Координира работата в различните отдели на магазина.
  • Синхронизира ежедневното функциониране на магазина.
 • Аранжори

  • Отговаря за търговската политика на магазина
  • Отговаря за аранжирането и зареждането на стока в търговското пространство, както и за правилното управление на продуктите
 • Главни касиери

  • Отговаря за доброто търговско представяне на стоката на каси, както и за прилагането на фирмената търговска политика в касова зона
  • Coordonarea personalului din departament.
  • Координиране на работата на служителите на каси
  • Синхронизиране на ежедневното функциониране на касов отдел
 • Началник-склад


  • Отговорен е за цялостното функциониране на склада
  • Отговаря за приемането и складирането на стоката, както и за изнасянето и в търговското пространство.
 • ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН / КАСА СЛУЖИТЕЛ СКЛАД / КАСИЕР

   Ако искате да работите в JUMBO магазин като:

   ОБСЛУЖВАЩ МАГАЗИН / КАСА
   СЛУЖИТЕЛ СКЛАД
   КАСИЕР   Кандидатствайте в магазина, където искате да работите
   или ни изпратете вашето CV по електронен път
   на e-mail: hr@jumbo.gr като отбележете в кой магазин искате да работите.