Работни Позиции

Аранжори

Задължения и отговорности:
  • Отговаря за търговската политика на магазина
  • Отговаря за аранжирането и зареждането на стока в търговското пространство, както и за правилното управление на продуктите

Изисквания:
  • Професионален опит в областта на търговията на дребно
  • Развит търговски нюх
  • Динамична личност с развити комуникативни и организационни умения
  • Компютърна грамотност

Ние ви предлагаме
  • Отлична работна среда
  • Конкурентно възнаграждение
  • Отлични перспективи за кариерно развитие в краткосрочен план
  • Системно и многопрофилно обучениеi