Работни Позиции

Закупчик

Задължения и отговорности:
 • Управление на продуктите 
 • Закупуване на стоки
 • Ежедневно проследяване на продажбите
 • Надзор на хода на поръчките, разписките и датите за доставка
 • Водене на ежедневна кореспонденция
 • Управление на цените на дребно

Изисквания:
 • Предишен професионален опит в областта на покупко-продажбите и стоковия мениджмънт
 • Отлично владеене на английски език
 • Висше образование в областта на икономиката или точните науки
 • Много добра компютърна грамотност
 • Развити комуникативни и организационни умения
 • Отличен търговски нюх
 • Умения за работа в екип
 • Възможност за пътуване

Ние Ви предлагаме:
 • Отлична работна среда
 • Конкурентно възнаграждение
 • Отлични перспективи за кариерно развитие в краткосрочен план
 • Системно и многопрофилно обучение