Απογειώθηκαν...τα κέρδη της JUMBO

Καθόλου τυχαία δεν ήταν η μετονομασία της Babyland σε Jumbo καθώς τα μεγέθη της εταιρείας στο Α΄ εννεάμηνο (Ιούλιος 2000 – Μάρτιος 2001) «απογειώθηκαν» επιβεβαιώνοντας την ηγετική θέση της στην αγορά, την σημαντική απήχηση του brand name στο καταναλωτικό κοινό αλλά και την επιτυχημένη στρατηγική ανάπτυξης που έχει χαραχθεί από την διοίκηση.
 

Οι υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης και η ηγετική θέση στην αγορά της εταιρείας Jumbo επιβεβαιώθηκαν για μια ακόμα φορά με την κατακόρυφη αύξηση των μεγεθών της κατά το Α΄ εννεάμηνο της χρήσης που ολοκληρώνεται στις 30 Ιουνίου 2001.
 

Ειδικότερα, τα καθαρά προ φόρων κέρδη της εταιρείας ανήλθαν σε 5,269 δισ. δρχ. παρουσιάζοντας αύξηση κατά 256% συγκριτικά με την αντίστοιχη περίοδο του 2000 όπου είχαν διαμορφωθεί σε 1,479 δισ. δρχ. Ταυτόχρονα, αύξηση σε ποσοστό 34,70% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της που διαμορφώθηκε στα 27,847 δισ. δρχ.
 

Ανάλογα εντυπωσιακή πορεία αποτυπώνεται και στα ενοποιημένα αποτελέσματα της εταιρείας του Α΄ εννεαμήνου της χρήσης 2000/2001, όπου τα καθαρά κέρδη προ φόρων έφθασαν στα 5,534 δισ. δρχ. παρουσιάζοντας θεαματική αύξηση κατά 232%, ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 29,007 δισ. δρχ. από 21,643 δισ. δρχ. που ήταν στο Α΄ εννεάμηνο της χρήσης 1999/2000.