Εξαιρετικά Αποτελέσματα Έκπληξη από την Jumbo

1. Ανάλυση Αποτελεσμάτων 2001-2002.
2. Εκτιμήσεις για τη νέα χρήση 2002-2003.
3. Δραστηριότητες σε Κύπρο και Βαλκάνια.
 

Toν ετήσιο ισολογισμό για την οικονομική χρήση Ιούνιος 2001-Ιούνιος 2002 κατέθεσε στη διοίκηση του Χρηματιστηρίου και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς, η Jumbo.
 

Παρά το γεγονός ότι η οικονομική χρήση 2001-2002 οφείλει να συγκριθεί με την προηγούμενη μη τυπική οικονομική χρήση κατά την οποία υπήρξε μια σειρά από έκτακτα γεγονότα που τελικώς ενίσχυσαν τεχνητά και εφάπαξ τον κύκλο εργασιών και τα κέρδη της περιόδου 2000-2001, τελικά και ο φετινός ισολογισμός αντικατοπτρίζει την εξαιρετικά ορθολογική διαχείριση και την εκμετάλλευση των ευκαιριών που αποτελεί χαρακτηριστικό γνώρισμα της διοίκησης του Ομίλου Jumbo.
 

Συγκεκριμένα, τα αποτελέσματα της χρήσης 2001-2002 εμφανίζουν μια αξιοπρόσεκτη αύξηση στο συγκρίσιμο λειτουργικό τζίρο κατά περίπου 18% (17,94%) και μια εντυπωσιακή (δεδομένων των συνθηκών στην ελληνική αγορά) αύξηση της κερδοφορίας κατά 18,72%.
 

Σε μια οικονομική περίοδο που επιτυχία στον χώρο του λιανικού εμπορίου θεωρείται να παραμείνουν οι εταιρείες του κλάδου αλώβητες από την κρίση η Jumbo κατάφερε να αυξήσει τον κύκλο εργασιών στα 118 εκ. Ευρώ περίπου (117,3 εκατ.Ευρώ) και την κερδοφορία της να ξεπερνά κατά πολύ τα 20 εκατ. Ευρώ (20,8 εκατ. Ευρώ).
 

Κατά συνέπεια η διοίκηση της Jumbo κατάφερε όχι μόνο να παγιοποιήσει την περσινή έκτακτη κερδοφορία αλλά και να την βελτιώσει ακόμη περισσότερο.
 

Από την ανάγνωση και την προσεκτική μελέτη του ισολογισμού προκύπτει ότι έχουν σταθεροποιηθεί τα έξοδα ως ποσοστό του κύκλου εργασιών και έχει αυξηθεί εντυπωσιακά το μικτό περιθώριο κέρδους.
 

Η επιτυχής εισαγωγή του ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, η αξιοποίηση των ευκαιριών που προσφέρει το νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον και η σωστή τιμολογιακή πολιτική διατηρούν την Jumbo αδιαμφισβήτητα στην πρώτη θέση στο χώρο του παιχνιδιού στην Ελλάδα με μερίδιο αγοράς μεγαλύτερο του 24%.
 

 


2. ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΟΜΕΝΗ ΧΡΗΣΗ
«ΚΕΡΔΗ ΠΙΣΩ ΑΠΟ ΤΟΝ ΚΑΘΡΕΦΤΗ»
 

Στην ετήσια καθιερωμένη ενημέρωση των μετόχων η διοίκηση της Jumbo θα κοινοποιήσει τις εκτιμήσεις της για την πορεία των μεγεθών της φετινής χρήσης.
Με βάση τα μέχρι σήμερα δεδομένα η διοίκηση θεωρεί εφικτό τον στόχο της για περαιτέρω αύξηση των μεγεθών της, γεγονός που διαφαίνεται και από τους 2 πρώτους μήνες της νέας οικονομικής χρήσης. Οι μήνες Ιούλιος- Αύγουστος αν και δεν θεωρούνται μήνες αιχμής, σηματοδοτούν πάντως την τάση αύξησης τόσο του τζίρου όσο και της αποδοτικότητας.
 

Επισημαίνεται όμως –όπως ακριβώς είχε τονιστεί και κατά την πρόσφατη παρουσίαση της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ότι στο εξής ο κλάδος του λιανικού εμπορίου στην Ελλάδα θα διέλθει περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων που επιβάλουν και νέου είδους στρατηγικές.
 

Ο εμπλουτισμός της στρατηγικής της Jumbo έχει στόχο την ενίσχυση της λογιστικής αξίας (book value) της εταιρείας επανεπενδύοντας ένα μεγάλο μέρος της ρευστότητας σε στοιχεία Ενεργητικού που εμπεριέχουν ρεαλιστικές προσδοκίες ανατίμησης και υπεραξιών (π.χ. ιδιόκτητα κτίρια και οικόπεδα).
 

«Επιδιώκουμε να εστιασθούμε και σε νέες επενδύσεις που θα αποτελέσουν πηγές κερδοφορίας πίσω από τον καθρέφτη των δραστηριοτήτων μας» εξηγεί ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Ομίλου κος Απόστολος Βακάκης.
 

Η διοίκηση του Ομίλου θεωρεί, όπως είχε επισημάνει και στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών ότι « Οι καταιγιστικοί ρυθμοί ανάπτυξης κύκλου εργασιών και κερδών του πρόσφατου παρελθόντος δεν μπορούν να συνεχισθούν με τον ίδιο ρυθμό, καθότι τα πρώτα συμπτώματα κορεσμού και στασιμότητας, μετά την φυσική κυκλοφορία του Ευρώ στην Ελλάδα, προϊδεάζουν για ρυθμούς ανάπτυξης ελαφρώς καλύτερους από τους ρυθμούς ανάπτυξης της αγοράς στο σύνολό της.
 

Η νέα στρατηγική του Ομίλου JUMBO αποσκοπεί στη «λελογισμένη» κερδοφορία από την αμιγώς εμπορική δραστηριότητα σε συνδυασμό όμως με νέες κινήσεις δημιουργίας υπεραξιών κεφαλαίου και ταυτόχρονης αξιοποίησης του μεγάλου πλεονεκτήματος που έχει ήδη δημιουργήσει ο Όμιλος JUMBO με την απόκτηση μεγάλης ακίνητης περιουσίας.
 

Το σύγχρονο λιανεμπόριο προτού περάσει στην επόμενη αναπόφευκτη φάση της συγκεντροποίησης (consolidation) που συνεπάγεται εξαγορές, συγχωνεύσεις και νέου τύπου διεθνείς συμμαχίες, απαιτεί διαχειριστική φαντασία και ιδιαίτερη ικανότητα στην αξιοποίηση της ρευστότητας της εταιρείας με νέες σύγχρονες αντιλήψεις.
 

Η επόμενη φάση της πιθανολογούμενης συγκεντροποίησης στο ελληνικό λιανεμπόριο, όπως δήλωσε ο κ. Βακάκης θα βρει την JUMBO έτοιμη και από πλευράς κεφαλαιακής ισχύος αλλά και δικτυακής φερεγγυότητας για να αξιοποιήσει τις νέες ευκαιρίες που θα δημιουργηθούν.
 

3. ΚΥΠΡΟΣ - ΒΑΛΚΑΝΙΑ
 

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της θυγατρικής Jumbo Trading στην Κύπρο, η εισηγμένη στο τοπικό χρηματιστήριο εταιρεία, είχε ως παραδοσιακή δραστηριότητα την προώθηση και διακίνηση επώνυμων παιχνιδιών.
 

Παράλληλα και σταδιακά η Jumbo Trading αναπτύσσεται στον κλάδο της λιανικής με σύγχρονα εξειδικευμένα υπερκαταστήματα αντίστοιχα ή και καλύτερα από τα αντίστοιχα στην Ελλάδα. Η λειτουργία αυτών των νέων υπερκαταστημάτων δημιουργεί σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα για την Jumbo στην Κύπρο. Κορυφαίο παράδειγμα αυτής της πολιτικής αποτελεί το νέο υπερκατάστημα που εντός του 2002 θα προσφέρει στο καταναλωτικό κοινό της Κυπριακής πρωτεύουσας μοναδική εξυπηρέτηση με 17.000 μ2 στεγασμένων χώρων.
 

Η συνολική επένδυση της Jumbo Trading στην μεγαλόνησο ανέρχεται σε 20 εκατ. Ευρώ γεγονός που την καθιστά πιθανώς τον μεγαλύτερο έλληνα επενδυτή στην Κυπριακή Δημοκρατία.
 

Ανάλογη είναι η στρατηγική της Jumbo για την περιοχή των Βαλκανίων, όπου η επέκτασή της θα υλοποιηθεί με έναν συνδυασμό Στρατηγικού Συμμάχου και υπερσύγχρονων εγκαταστάσεων λιανικής πώλησης που αποτελούν εξ ορισμού συγκριτικό πλεονέκτημα για το νεοεισερχόμενο παίκτη σε μια ξένη αγορά.