Mε διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκαν ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη του Ομίλου JUMBO κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2001-2002

Mε διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης κινήθηκαν ο κύκλος εργασιών και τα κέρδη του Ομίλου JUMBO κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2001-2002 παρά την παγκόσμια αναταραχή που προκάλεσαν τα γεγονότα της 11η Σεπτεμβρίου και την πρωτοφανή κακοκαιρία που αντιμετώπισε η χώρα μας τον περασμένο Δεκέμβριο.

Τα καθαρά κέρδη προ φόρων, σε ενοποιημένη βάση, για την περίοδο του πρώτου εξαμήνου της χρήσης (από 1ης Ιουλίου 2001 μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2001) παρουσίασαν αύξηση κατά 22,62% ξεπερνώντας το ποσό των 5,3 δις δρχ. που αντιστοιχεί σε ένα δις δρχ. επιπλέον σε σύγκριση με την περσινή αντίστοιχη περίοδο.

Συνάμα, ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 24,6 δις δρχ., που αντιστοιχεί σε αύξηση του οργανικού τζίρου 17,4% έναντι των 20,9 δις δρχ. που ήταν ο περσινός οργανικός κύκλος εργασιών.

Υπογραμμίζεται ότι κατά την προηγούμενη περίοδο η Jumbo υπέστη το κόστος της μεγάλης πυρκαγιάς στην κεντρική της μονάδα, ωστόσο και σ’ αυτήν την περίπτωση τα καταστραφέντα από τη φωτιά εμπορεύματα αντικαταστάθηκαν από την ασφαλιστική εταιρεία Le Monde σε τιμή κόστους, γεγονός που σημαίνει ότι ο προηγούμενος κύκλος εργασιών είχε αυξηθεί τεχνητά κατά 2,3 δις δρχ. φθάνοντας τα 22,3 δις.
Η διοίκηση της Jumbo επιθυμεί να υπογραμμίσει ότι αποτιμά όλα της τα αποθέματα, ακόμα και τα εποχιακά προϊόντα (π.χ. ρούχα μόδας), με βάση τους αυστηρότερους διεθνείς λογιστικούς κανόνες εξασφαλίζοντας την πλήρη διαφάνεια στις λογιστικές της καταστάσεις.
Εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι η Jumbo διατηρεί τους διψήφιους ρυθμούς ανάπτυξης παρά τις αρνητικές συγκυρίες, ενώ η σχέση της χρηματιστηριακής τιμής ανά μετοχή προς τα κέρδη της είναι μονοψήφια (Ρ/Ε κάτω του 10). Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφέρουμε ότι αντίστοιχες εταιρείες, στον κλάδο των λιανικών πωλήσεων, ανεξαρτήτως των ρυθμών ανάπτυξης που παρουσιάζουν και παρά τη γενικότερη χρηματιστηριακή καχεξία διαπραγματεύονται με διψήφιο λόγο τιμής προς κέρδη (Ρ/Ε).

Από τα στοιχεία των λογιστικών καταστάσεων προκύπτει ότι η Jumbo λειτουργεί με μικτό περιθώριο κέρδους κοντά στο 40% και καθαρό περιθώριο κέρδους που ξεπερνά το 20%.

Όσον αφορά τις δραστηριότητες της στην Κύπρο η Jumbo λειτουργεί ήδη δύο μεγάλα καταστήματα σε Λευκωσία και Λεμεσό και ετοιμάζει το τρίτο ιδιόκτητο κατάστημα στην κυπριακή πρωτεύουσα.

Υπενθυμίζεται ότι στα τέλη του 2001 μετά από διαγωνισμό κατακυρώθηκε στην Jumbo η «Mασκότ 2004» από την αρμόδια επιτροπή του Οργανισμού Αθήνα 2004, γεγονός που την καθιστά αποκλειστικό κατασκευαστή και διακινητή των παιχνιδιών που θα έχουν στη μορφή τους τη μασκότ των Oλυμπιακών Aγώνων της Αθήνας.

Επίσης, η JUMBO προχώρησε στη σύναψη κοινοπρακτικού δανείου με τη γαλλική τράπεζα BNP ύψους 20,5 δις. δρχ.. προκειμένου να χρηματοδοτήσει την εντός και εκτός Ελλάδος ανάπτυξή της καθώς και να επαναχρηματοδοτήσει με ευνοϊκότερους όρους το δανεισμό της. Το εν λόγω δάνειο προεγκρίθηκε τον περασμένο Οκτώβριο, ενώ η εκταμίευσή του ξεκίνησε τον Φεβρουάριο του 2002.
Παράλληλα, τον Δεκέμβριο του 2001 εγκαινιάστηκε το κατάστημα - γίγας της εταιρείας στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης και το οποίο ολοκληρώθηκε σε χρόνο ρεκόρ 18 μηνών.

Και δεν είναι μόνο τα προαναφερθέντα, αλλά εντός των ημερών τελειοποιούνται οι υπερσύγχρονες αποθηκευτικές εγκαταστάσεις του Ομίλου στα Οινόφυτα Αττικής ,ενώ ένα νέο κατάστημα στο Αγρίνιο ξεκινάει τις εργασίες του στο τέλος Φεβρουαρίου, γεγονός που προδίδει τόσο τη συνεχή επεκτατική πολιτική όσο και την εγρήγορση της διοίκησης της JUMBO A.E.E