Υψηλή μερισματική απόδοση για την μετοχή της JUMBO

Mε συμμετοχή του 67.6 % των μετόχων πραγματοποιήθηκε σήμερα η γενική συνέλευση των μετόχων του Ομίλου Εταιρειών Jumbo.
 

Η συνέλευση ενέκρινε τα πεπραγμένα της διοίκησης για την οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2004 και την πρόταση της διοίκησης για διανομή μερίσματος ύψους 17 λεπτών ανά μετοχή. Το μέρισμα απεκόπη μετά το κλείσιμο της σημερινής συνεδρίασης του χρηματιστηρίου κι αυτό σημαίνει ότι οι μέτοχοι απεκόμισαν άμεση μερισματική απόδοση της τάξης του 3,3%.
 

Από τις 25 Νοεμβρίου οι μετοχές του Ομίλου Jumbo διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα μερίσματος. Η διανομή του μερίσματος θα ξεκινήσει στις 10 Ιανουαρίου 2005 με διαδικασίες που θα αποφασίσει η διοίκηση του Ομίλου.
 

Οπως εξήγησε στου μετόχους ο διευθύνων σύμβουλος κ. Απόστολος Βακάκης, η προηγούμενη χρονιά ήταν μια από τις δυσκολότερες του ελληνικού λιανεμπορίου. Αντιθέτως για τα καταστήματα Jumbo στην Ελλάδα και την Κύπρο αυτή ήταν μια από τις καλύτερες χρονιές με θεαματική αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας. Οι εντυπωσιακοί ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων της τάξης του 35% συνεχίζονται και κατά το πρώτο τετράμηνο της νέας χρήσης.
 

Κατά την οικονομική χρήση που έκλεισε ( 1 Ιουλίου 2003 έως 30 Ιουνίου 2004), τα ενοποιημένα καθαρά προ φόρων κέρδη σημείωσαν αύξηση 38,86% ξεπερνώντας τα 34,9 εκατ. ευρώ έναντι 25,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο.
 

Αντίστοιχα οι πωλήσεις του Ομίλου, αφαιρουμένων των ενδοεταιρικών συναλλαγών, σε ενοποιημένη βάση, αυξήθηκαν κατά 26,14% σε 188,7 εκατ. ευρώ έναντι 149,6 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο. Ο Όμιλος Jumbo για μία ακόμη χρονιά βελτίωσε εντυπωσιακά (+1,44%) το περιθώριο κέρδους EBITDA (προ φόρων τόκων και αποσβέσεων) επειδή αυξήθηκε το μικτό περιθώριο κέρδους (περίπου 1%) και ταυτόχρονα μειώθηκαν τα έξοδα ως ποσοστό επί των πωλήσεων (0,37%).
 

Σημειώνεται ότι ο Όμιλος Jumbo έχει ελεγχθεί φορολογικά μέχρι και την τελευταία οικονομική χρήση, καταβάλλοντας συνολικά το εξαιρετικά χαμηλό ποσό των ευρώ 167.071 για την περαίωση όλων των φορολογικών εκκρεμοτήτων, γεγονός που αποδεικνύει τον διαφανή τρόπο με τον οποίο διαχειρίζεται τα οικονομικά του.
 

Η άριστη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου επιτρέπει την άνετη χρηματοδότηση των πωλήσεων με αποτέλεσμα την αύξηση των χρεωστικών τόκων μόνο κατά 26% έναντι των πωλήσεων κατά 29,4%.
 

Σήμερα ο Όμιλος διαθέτει δίκτυο 36 καταστημάτων και μέχρι το τέλος Ιουνίου 2005 στόχος είναι να δημιουργήσει 5 νέα υπερ-καταστήματα