Νέα Jumbo εκτίναξη της κερδοφορίας χωρίς ...τη βοήθεια της Πασχαλινής περιόδου!

Χρονιά ρεκόρ όσον αφορά τις πωλήσεις και τα κέρδη αναμένεται ότι θα είναι η φετινή για τον Όμιλο JUMBO. Ο αδιαφιλονίκητος πρωταγωνιστής στην αγορά των παιχνιδιών , ειδών bebe και ειδών βιβλιοχαρτοπωλείου ανακοίνωσε τα μεγέθη του 9 μήνου για τη χρήση από 1 Ιουλίου 2004 μέχρι 31 Μαρτίου 2005.
 

Το σύνολο των πωλήσεων του Ομίλου (χωρίς τις ενδοεταιρικές συναλλαγές) ξεπέρασε τα 175,9 εκατ. Ευρώ σημειώνοντας αύξηση 22,5% έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου που ήταν στα 143,5 εκατ. Ευρώ. Εντυπωσιακότερη είναι η βελτίωση της κερδοφορίας η οποία στην 9μηνη χρήση ξεπέρασε τα 34,4 εκατ. Ευρώ έναντι 24 εκατ. πέρσι δηλαδή αυξήθηκε κατά 43,25%.
 

Η βελτίωση της κερδοφορίας με ρυθμό διπλάσιο της αύξησης του τζίρου οφείλεται κυρίως σε παράγοντες:
 

1.Μειώθηκε θεαματικά ο δανεισμός του ομίλου με αποτέλεσμα οι χρεωστικοί τόκοι να περιορισθούν σε 3,6 εκατ. Ευρώ έναντι 4,3 εκατ. Ευρώ πέρυσι.

2. Δεν υπάρχουν φέτος δικαιώματα μειοψηφίας αφού απορροφήθηκε η θυγατρική εταιρεία της Κύπρου.
 

Υπενθυμίζεται ότι φέτος το Πάσχα εορτάσθηκε αργότερα σε σχέση με πέρσι και οι λογιστικές καταστάσεις 9μήνου δεν εμφανίζουν τις εντυπωσιακές πωλήσεις του Ομίλου κατά την φετινή εορταστική περίοδο.
 

Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές θα παρατηρήσουν ότι βασικό χαρακτηριστικό των μεγεθών εννεαμήνου είναι η σταθερή βελτίωση των περιθωρίων κέρδους, αποτέλεσμα της αύξησης των οργανικών εσόδων και μείωσης του λειτουργικού και χρηματοοικονομικού κόστους. Αυτό σημαίνει ότι τα οφέλη σε κάθε γραμμή του ισολογισμού μεταφέρονται σχεδόν αυτούσια στην προ φόρων κερδοφορία, η οποία σε επίπεδο περιθωρίων κέρδους εμφανίζει βελτίωση 243 μονάδων βάσης.
 

Στα ισχυρά σημεία που χαρακτηρίζουν την παρούσα χρήση συμπεριλαμβάνεται η Ολυμπιακή ζήτηση προϊόντων καθώς και η έναρξη λειτουργίας νέων μεγάλων υπερ-καταστημάτων που συνεισφέρουν πλέον σε έσοδα βελτιώνοντας τον κύκλο εργασιών.
 

Η αύξηση των αποσβέσεων κατά 3% και των αμοιβών του προσωπικού κατά 27% δεν επηρέασε την κερδοφορία αφού η επέκταση του δικτύου ενσωμάτωσε νέα έσοδα.
 

Η ορθή διαχείριση των πόρων της εταιρίας και η ήπια επέκταση του δικτύου πωλήσεων της εταιρίας έφερε ως αποτέλεσμα οργανική ανάπτυξη πολύ ισχυρότερη από τους μέσους όρους του κλάδου λιανικών πωλήσεων τόσο σε επίπεδο πωλήσεων όσο και σε επίπεδο προ φόρων κερδοφορίας.
 

Για την επόμενη εταιρική χρήση που ξεκινά την 1 Ιουλίου 2005, ο Όμιλος έχει δρομολογήσει τουλάχιστον 5 νέα υπερκαταστήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν αρχής γενομένης από το Σεπτέμβριο και έπειτα, τμηματικά, έως και το Πάσχα του 2006.
 

Λόγω του γεγονότος ότι η παρούσα χρήση ολοκληρώνεται τέλος Ιουνίου, ο Ισολογισμός δε χρειάζεται να αναπροσαρμοσθεί με βάση τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα. Αναμένεται, εκτός απρόοπτου, να διατηρηθεί το ποσοστό αύξησης της κερδοφορίας του 9μήνου καθότι και η περίοδος του Πάσχα, που μόλις παρήλθε, ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη για τον Όμιλο. Τέλος, η εναρμόνιση από το πρώτο τρίμηνο της νέας εταιρικής χρήσης στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα δεν εκτιμάται να έχει ουσιαστικές επιπτώσεις ούτε στην κερδοφορία αλλά ούτε και στην καθαρή θέση του Ομίλου