Δελτίο Τύπου Γενικής Συνέλευσης

Τη διανομή αυξημένου μερίσματος 0,23 Ευρώ ανά μετοχή αποφάσισε σήμερα η γενική συνέλευση των μετόχων της Jumbo. Το συνολικό προς διανομή ποσό των 13,9 εκατ. Ευρώ που αντιστοιχεί στο 35% των κερδών μετά τους φόρους, είναι κατά 25% υψηλότερο σε σχέση με το μέρισμα που διανεμήθηκε κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση. Κατά τη διάρκεια της Γενικής Συνέλευσης ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος κ. Απόστολος Βακάκης αποκάλυψε ότι το πρώτο 5μηνο της νέας οικονομικής χρήσης οι ρυθμοί αύξησης των πωλήσεων και της κερδοφορίας κινούνται με εντυπωσιακούς ρυθμούς.. Η δραματική κατάσταση που επικρατεί τον τελευταίο μήνα στα λιμάνια της χώρας, ωστόσο, είναι πιθανό να δημιουργήσει μια ανακοπή αυτής της έντονα ανοδικής κίνησης. Οι παρενέργειες από την αδράνεια της Πολιτείας απέναντι στην καταστροφική για το λιανεμπόριο κατάσταση των λιμανιών, ένα συνεχισθεί η παρούσα κατάσταση, σίγουρα θα δημιουργήσει σοβαρές ελλείψεις στην τροφοδοσία με πιθανές επιπτώσεις στον τζίρο του Ομίλου Η γενική συνέλευση των μετόχων ενέκρινε την έκδοση ενός νέου Ομολογιακού Δανείου ύψους 125 εκατ. Ευρώ, με 7ετή διάρκεια, το οποίο θα αναχρηματοδοτήσει τις υφιστάμενες δανειακές υποχρεώσεις του Ομίλου καθώς και τις αυξημένες ανάγκες σε κεφάλαια κίνησης Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί το γεγονός πως ο Όμιλος Jumbo έχει πλέον τα περιθώρια να δανείζεται με εξαιρετικά χαμηλό επιτόκιο που αντιστοιχεί σε περιθώριο (spread) μικρότερο του 1%, πάνω από τα επιτόκια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το ιδιαίτερα χαμηλό κόστος του δανεισμού οφείλεται στην αυξημένη αξιοπιστία του Ομίλου και στη συστηματική, δυναμική βελτίωση των μεγεθών του τα τελευταία χρόνια…. Στις επόμενες κινήσεις του Ομίλου περιλαμβάνεται η δημιουργία 5 μεγάλων μητροπολιτικών καταστημάτων στην Αττική μέσα στους επόμενους 36 μήνες και η πύκνωση του περιφερειακού δικτύου καταστημάτων σε περιοχές όπου παρουσιάζονται επενδυτικές ευκαιρίες στην αγορά γης. Στον βαλκανικό χώρο, συνεχίζεται η προετοιμασία για τη λειτουργία του πρώτου καταστήματος JUMBO στη Σόφια η ολοκλήρωση του οποίου προγραμματίζεται εντός του 2007 ενώ έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες για τη δημιουργία και δεύτερου καταστήματος στη Βουλγαρική πρωτεύουσα… Παράλληλα, εντός του 2007 θα ολοκληρωθεί το επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 20 εκατ. Ευρώ με στόχο την αγορά γης στις αναδυόμενες εμπορικά οικονομίες της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας, οι οποίες από 01.01.2007 αποτελούν μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βασικός στόχος της διοίκησης παραμένει η συστηματικότητα στην βελτίωση όλων των οικονομικών μεγεθών του Ομίλου χωρίς εξάρσεις και απότομες μεταβολές…