Γνωστοποίηση προθεσης δημοσίευσης οικονομικών αποτελεσμάτων εταιρικής χρήσης 01.07.2005-30.06.2006

Η εταιρεία "JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ" γνωστοποιεί προς το επενδυτικό κοινό ότι προτίθεται να δημοσιεύσει τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρικής χρήσης από 1.7.2005 έως 30.6.2006, κατά το δεύτερο δεκαπενθήμερο του μηνός Σεπτεμβρίου 2006.