Εντυπωσιακά Jumbo μεγέθη για ένα ακόμη τρίμηνο…

Συνεπής στις ανακοινώσεις και στις έγκαιρες προειδοποιήσεις προς τους μετόχους-συνεταίρους του, ο Όμιλος Jumbo δημοσιεύει σήμερα τις λογιστικές καταστάσεις για το εννιάμηνο Ιουλίου 2006 - Μαρτίου 2007 (δηλαδή το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2006-2007) οι οποίες συμπίπτουν απολύτως με τα μεγέθη που εγκαίρως είχε προϊδεάσει η διοίκηση δια του Τύπου αλλά και στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων.
 

Τα συνολικά κέρδη του Ομίλου ξεπέρασαν ακόμη και τις πιο ενθουσιώδεις εκτιμήσεις των αναλυτών καθώς διαμορφώθηκαν στα 49,7 εκ. ευρώ αυξημένα κατά +46,9% σε σχέση με πέρσι.
 

Η πρώιμη πασχαλινή περίοδος είναι γεγονός πως ενίσχυσε τους όγκους των πωλήσεων κατά το τρίτο τρίμηνο της οικονομικής χρήσης 2006-2007 με αποτέλεσμα ο κύκλος εργασιών του εννιαμήνου να αυξηθεί κατά +26%.
 

Είναι σημαντικό να υπογραμμισθεί πως για μία ακόμη φορά τα περιθώρια κέρδους βελτιώθηκαν με το μικτό να βελτιώνεται σε 51,14% από 50,14% ενώ περιθώριο κέρδους προ φόρων τόκων και αποσβέσεων (περιθώριο ΕΒΙΤDA) διαμορφώθηκε σε 28,84% από 26,95%.
 

Τέλος το καθαρό περιθώριο κερδοφορίας αυξήθηκε εντυπωσιακά στο 18,46% από 15,83% ως αποτέλεσμα της μείωσης των δαπανών σε σχέση με τις πωλήσεις και της αύξησης της παραγωγικότητας έως την τελική γραμμή.
 

Η αύξηση στα λειτουργικά κέρδη του Ομίλου ξεπέρασε το 34% και διαμορφώθηκε στα 77,7 εκ. ευρώ.
 

Στην Ελλάδα, η κερδοφορία προ φόρων κινείται με +43%, στην Κύπρο με +35% ενώ η θυγατρική του Ομίλου στη Βουλγαρία δεν έχει ακόμα δραστηριοποιηθεί. Το πρώτο κατάστημα JUMBO στη Σόφια της Βουλγαρίας θα είναι έτοιμο σε 6 περίπου μήνες, περί τον Οκτώβριο του 2007, ώστε να λειτουργήσει πλήρως τον Δεκέμβριο 2007. Ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει να επενδύει δυναμικά στην αγορά γης σε Βουλγαρία και Ρουμανία και σύντομα θα ανακοινώσει την κατασκευή και δεύτερου καταστήματος στη Βουλγαρία.