Νέα υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων

Στα πλαίσια της ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού η Jumbo ΑΕΕ ανακοινώνει ότι η κα Αμαλία Καραμητσώλη αναλαμβάνει Υπεύθυνη Εξυπηρέτησης Μετόχων.