Αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου 2007/2008

…και το JUMBO ΠΑΡΤΥ ΣΥΝΕΧΙΖΕΤΑΙ… Για μία ακόμη χρονιά, τα αποτελέσματα που δημοσιεύει σήμερα ο Όμιλος JUMBO για το πρώτο εξάμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης, από 1 Ιουλίου 2007 έως 31 Δεκεμβρίου 2007, εκτός από τους εντυπωσιακούς ρυθμούς αύξησης του κύκλου εργασιών και την αύξηση του μεριδίου αγοράς παρουσιάζουν τα περιθώρια κέρδους όχι μόνον να μη συρρικνώνονται αλλά να διευρύνονται ως αποτέλεσμα της συνετής διαχείρισης των προμηθειών και των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. Για τους πρώτους –και ιδιαίτερα σημαντικούς για την συνολική οικονομική χρήση- έξι μήνες, οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά +17,4% σε 238,5 εκατ. Ευρώ, τα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων κέρδη (ΕΒΙΤDA) αυξήθηκαν κατά +20,3% σε 72,4 εκατ. Ευρώ ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά +21,4% σε 48,2 εκατ. Ευρώ. Το μικτό περιθώριο κέρδους του ομίλου βελτιώθηκε κατά +1,2% και ανήλθε σε 51,5%. Ο όμιλος κατάφερε να πραγματοποιήσει τα κέρδη αυτά παρά το γεγονός ότι στερήθηκε τον σημαντικό τζίρο της τελευταίας Κυριακής του Δεκεμβρίου του 2007 και παρά τις αυξημένες επενδύσεις που απαιτήθηκαν για να λειτουργήσουν, το νέο υπέρ-κατάστημα του Ομίλου στη Σόφια της Βουλγαρίας (συνολικού εμβαδού 15.000 τμ) μέσα στον Δεκέμβριο όπως και το υπερ-κατάστημα της Βαρυμπόμπης. Επίσης, η εταιρεία για το αποθεματικό που είχε σχηματίσει βάσει του Ν 3220/2004 υποχρεώθηκε σε έντοκη αναδρομική φορολόγηση και τα καθαρά κέρδη επιβαρύνθηκαν με φόρο 1,4 εκατ. Ευρώ. Για τους επόμενους έξι μήνες της οικονομικής χρήσης, εκτός από τη διεθνή χρηματιστηριακή και πιστωτική κρίση που επηρεάζει άμεσα όχι μόνο την καταναλωτική συμπεριφορά αλλά και τα οικονομικά δεδομένα στον χώρο του εμπορίου, ο Όμιλος JUMBO επισημαίνει, στους μετόχους-συνεταίρους του και τον κίνδυνο από την απεργία στα μεγάλα λιμάνια της χώρας που συνεχίζεται (από τις αρχές Ιανουαρίου) και διαταράσσει την εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων. Το επενδυτικό πρόγραμμα του Ομίλου, εκτελείται κανονικά με τελικό στόχο, στο βάθος της οκταετίας, το δίκτυο των καταστημάτων να απαρτίζεται από 62 υπερ-καταστήματα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που δραστηριοποιείται ο όμιλος. Σε πρώτη φάση η στρατηγική περιλαμβάνει ανάπτυξή σε Ελλάδα Κύπρο και Βουλγαρία ενώ στη Ρουμανία ο Όμιλος επενδύει μέχρι σήμερα μόνο σε αγορά γης . Σε ότι αφορά τη Βουλγαρία, ο στόχος της Jumbo είναι η δημιουργία δικτύου 8 - 12 καταστημάτων συνολικά μέσα στην επόμενη οκταετία. Μέχρι στιγμής ο Όμιλος έχει στην ιδιοκτησία της θυγατρικής του δύο οικόπεδα στην βουλγαρική πρωτεύουσα με σκοπό τη άμεση αξιοποίησή τους. Ο ετήσιος στόχος για την επόμενη τριετία παραμένει σταθερός για μέση ετήσια αύξηση πωλήσεων και κερδών της τάξης του 15% κάτι που σημαίνει περίπου 50% συνολική αύξηση του Ομίλου μέχρι το 2010.