Η Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Πραγματοποιήθηκε σήμερα 01/10/2008, στα γραφεία της Ένωσης Θεσμικών Επενδυτών στην Αθήνα, η Ετήσια Ενημέρωση των Αναλυτών στο πλαίσιο του Οικονομικού Ημερολογίου που έχει ανακοινωθεί. Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας παρουσίασε τις δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του ομίλου όπως επίσης τους στόχους και τις προοπτικές του.
 

Στις 30 Ιουνίου 2008 λειτουργούσαν 41 καταστήματα JUMBO από τα οποία τα 17 βρίσκονται στην περιοχή της Αττικής, τα 21 στην Ελληνική περιφέρεια, τα 2 στην Κύπρο και 1 στη Βουλγαρία. Η Jumbo τη χρονιά που πέρασε, αύξησε τον αριθμό των καταστημάτων με το άνοιγμα δύο υπερκαταστημάτων το ένα στον κόμβο Βαρυμπόμπης και το άλλο στη Σόφια της Βουλγαρίας που αποτελεί και το πρώτο κατάστημα της εταιρείας στη γειτονική χώρα.
 

Κατά το πρώτο δίμηνο της τρέχουσας χρήσης, η εταιρεία προχώρησε στο άνοιγμα τριών νέων υπερκαταστημάτων. Το ένα στο Ρέντη που αποτελεί και το μεγαλύτερο κατάστημα της εταιρείας, ένα στο Μαρούσι και ένα στον Προμαχώνα Σερρών δίπλα στα σύνορα με τη γειτονική Βουλγαρία. Κατά συνέπεια σήμερα το δίκτυο του Ομίλου ανέρχεται σε 44 καταστήματα.
 

Κατά τη χρήση 2007/2008 ο κύκλος εργασιών της εταιρείας αυξήθηκε κατά 17,88% στα € 403,95εκατ. ως αποτέλεσμα της αύξησης της παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας του δικτύου καταστημάτων Jumbo.
 

Παρά τις απεργιακές κινητοποιήσεις σε λιμάνια και στις οδικές μεταφορές κατά τη διάρκεια της χρήσης, το μικτό περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε, για μια ακόμα χρονιά, κατά 120 μονάδες βάσης στο 54,4%. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 19% στα € 125,6 εκατ. ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 21,50% στα € 82,5εκατ. Κατά το 2008 ο Όμιλος υποβλήθηκε σε αναδρομική φορολόγηση ύψους € 1,4 εκατ για το αποθεματικό που είχε σχηματίσει βάσει του Ν. 3220/2004.
 

Η διοίκηση της Jumbo θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων τη διανομή μερίσματος 40 ευρωλεπτών ανά μετοχή, αυξημένο κατά 25% σε σχέση με πέρυσι καθώς και τη διανομή δωρεάν μετοχών (1 νέα για κάθε 1 παλιά).
 

Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι παρά τις συνθήκες που επικρατούν σε μακροοικονομικό επίπεδο ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2008- Ιούνιος 2009 θα ανέλθει σε τουλάχιστον 19%-20%.
 

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr