Η JUMBO απορρόφησε την αύξηση του ΦΠΑ, Οι καταναλωτές επιμένουν να ψηφίζουν JUMBO καθημερινά….

Η JUMBO απορρόφησε την αύξηση του ΦΠΑ,
Οι καταναλωτές επιμένουν να ψηφίζουν JUMBO καθημερινά….


Ο Όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011 οι πωλήσεις ανήλθαν σε EUR 116,47 εκατ από EUR 116,53 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή, παρά την αρρυθμία που προκάλεσε η απεργία των φορτηγών κατά την κρίσιμη περίοδο της έναρξης της σχολικής χρονιάς. Ικανοποιητική χαρακτηρίζεται η επίδοση των καταστημάτων στην Ελλάδα καθώς η μείωση των πωλήσεων ήταν μικρότερη της αναμενόμενης ενώ εξαιρετική ήταν η απόδοση των καταστημάτων του Ομίλου στην Βουλγαρία και στην Κύπρο. Κατά το πρώτο τρίμηνο λειτούργησε το τρίτο κατάστημα του Ομίλου στη Βουλγαρία και συγκεκριμένα στη Σόφια συνολικής επιφάνειας 15.000 τ.μ..


Καθώς η διοίκηση της εταιρείας έχει λάβει την στρατηγική απόφαση να μην αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της παρά την αύξηση του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα, το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 46,66% έναντι 48,60% της αντίστοιχης περσινής περιόδου.. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε EUR 24,25εκατ. σε σχέση με EUR 26,89 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 9,8%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 16,63 εκατ. έναντι EUR 17,53εκατ. παρουσιάζοντας μείωση 5,15% λόγω καλύτερων χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων.


Τον Οκτώβριο ξεκίνησαν να λειτουργούν δύο νέα υπερκαταστήματα το ένα στην Πρέβεζα συνολικής επιφάνειας 7.000τ.μ. και το δεύτερο στη Λάρισα συνολικής επιφάνειας 8.000τ.μ. Κατά το τρέχον τρίμηνο ο Όμιλος θα λειτουργήσει ακόμα τρία νέα καταστήματα, στην Κύπρο συνολικής επιφάνειας 11.000τ.μ., στη Σόφια συνολικής επιφάνειας 15.000τ.μ. και στα Ιωάννινα συνολικής επιφάνειας 9.000τ.μ. Τα έξι νέα καταστήματα αναμένεται να συμβάλλουν στην επίτευξη του στόχου για αύξηση πωλήσεων 2% για τη χρήση 2010/2011.


Σήμερα, το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 48 καταστήματα εκ των οποίων τα 43 είναι στην Ελλάδα, τα 2 στην Κύπρο και τα 3 στη Βουλγαρία.