Ικανοποιητική αύξηση των πωλήσεων το πρώτο δίμηνο της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011

Θετικές είναι και οι πρώτες ενδείξεις από τις πωλήσεις των δύο πρώτων μηνών της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010-Ιούνιος 2011 καθώς ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων είναι σύμφωνος με το στόχο της διοίκησης για ετήσια αύξηση των πωλήσεων 2%. Υπενθυμίζεται ότι οι πωλήσεις του Σεπτεμβρίου που περιλαμβάνουν την έναρξη της σχολικής περιόδου είναι σημαντικές για το πρώτο τρίμηνο καθώς αντιπροσωπεύουν το 10% των ετήσιων πωλήσεων.


Το δίκτυο καταστημάτων του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 46 καταστήματα μετά και την έναρξη του τρίτου υπερκαταστήματος στην Βουλγαρία ενώ μέχρι τον Δεκέμβριο έχει προγραμματιστεί η έναρξη ακόμα πέντε υπερκαταστημάτων εκ των οποίων τα τρία στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και ένα ακόμα στην Βουλγαρία.


Η Jumbo ΑΕΕ θα ανακοινώσει τα ετήσια αποτελέσματα για την οικονομική χρήση 2009/2010 στις 23 Σεπτεμβρίου 2010 μετά το τέλος της συνεδρίασης του Χ.Α.