Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου 2011

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Α΄εξαμήνου 2011 την Πέμπτη 24.02.2011 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).