Παρουσίαση του Jumbo στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν σήμερα οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη της εταιρείας όπως επίσης οι στόχοι και οι προοπτικές της.

Στις 30 Ιουνίου 2011 λειτουργούσαν 52 καταστήματα JUMBO από τα οποία τα 44 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και 5 στη Βουλγαρία. Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία άνοιξε 7 νέα καταστήματα εκ των οποίων τα τρία στην Ελλάδα, ένα στην Κύπρο και τρία στην Βουλγαρία.

Κατά τη χρήση 2010/2011 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,54% στα € 489,97εκατ. Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα στο 53,21% έναντι 54,09% της περσινής χρήσης επηρεασμένο και από τη στρατηγική απόφαση της διοίκησης να μην αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της παρά την αύξηση του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων μειώθηκαν κατά 6,62% στα € 135,15 εκατ. ενώ τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν κατά 6,5% στα €121,3εκατ. ενώ η εκτίμηση των αναλυτών ήταν στα € 111εκ περίπου. Τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 19,39% στα € 94,60 εκατ.

Η διοίκηση της Jumbo θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των μετόχων αντί για μέρισμα την επιστροφή κεφαλαίου ποσού € 0,17 ανά μετοχή.

Κατά την τρέχουσα χρήση Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012, η εταιρεία προχωρά στο άνοιγμα έξι νέων υπερκαταστημάτων. Ήδη τον Ιούλιο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα ιδιόκτητο υπερκατάστημα στην πόλη Burgas της Βουλγαρίας συνολικής επιφάνειας 18.000τ.μ. και τον Σεπτέμβριο του 2011 ξεκίνησε τη λειτουργία του ένα ενοικιαζόμενο κατάστημα στην Ελευσίνα. Μέσα στους επόμενους δύο μήνες ο Όμιλος θα προσθέσει δύο νέα καταστήματα στο δίκτυο της Ελλάδας ένα ενοικιαζόμενο στην περιοχή Γιαλού (Σπάτα) συνολικής επιφάνειας 9.000τ.μ και ένα ιδιόκτητο στην περιοχή των Γιαννιτσών επίσης συνολικής επιφάνειας 9.000τ.μ. ενώ δύο ακόμα καταστήματα θα ανοίξουν στην Βουλγαρία το πρώτο εξάμηνο του 2012.

Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι παρά ιδιαίτερα δύσκολη, για όλους τους, οικονομική συγκυρία, οι πωλήσεις του πρώτου τριμήνου της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012 αυξήθηκαν κατά 3,5%. Η διοίκηση εκτιμά για την χρήση 2011/2012 ότι ο ετήσιος ρυθμός αύξησης των πωλήσεων θα κυμανθεί μεταξύ 0%- 2%.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr