Σταθερή επιλογή τα JUMBO και στο εννεάμηνο 2010/2011

Η ύφεση της ελληνικής οικονομίας, οι αλλεπάλληλες απεργιακές κινητοποιήσεις, τα υψηλά επιτόκια δανεισμού και το -σε διαρκή αναστάτωση- διεθνές οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον ελάχιστα επηρέασαν τη σταθερή επιλογή του καταναλωτικού κοινού. Μέσα στις δύσκολες για τις εμπορικές επιχειρήσεις συνθήκες ο τζίρος των καταστημάτων JUMBO παρέμεινε σχετικά σταθερός σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλαμβάνουν τις πωλήσεις της Πασχαλινής περιόδου.


Ο Όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011 οι πωλήσεις σε επίπεδο Ομίλου ανήλθαν σε EUR 372,7εκατ από EUR 394,52 εκατ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του 5,53%. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ανήλθαν σε EUR 64,29 εκατ. έναντι EUR 64,37εκατ. παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 0,13%.


Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι πωλήσεις του εννιαμήνου της χρήσης 2010/2011 δεν περιλαμβάνουν τις πωλήσεις της Πασχαλινής περιόδου όπου επηρεάζουν θετικά το τελευταίο τρίμηνο της παρούσας οικονομικής χρήσης ενώ πέρυσι οι πωλήσεις της περιόδου του Πάσχα μοιράστηκαν μεταξύ των δύο τελευταίων τριμήνων λόγω του ότι το Πάσχα έπεσε εξαιρετικά νωρίς. Οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το δεκάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2010- Ιούνιος 2011 παρέμειναν ουσιαστικά αμετάβλητες σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση μόλις της τάξης του 0,29%.


Το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου ανήλθε σε 51,67% έναντι 52,69% της αντίστοιχης περσινής περιόδου επηρεασμένο σε σημαντικό βαθμό από την στρατηγική απόφαση της διοίκησης να μην αυξήσει τις τιμές των προϊόντων της παρά την αύξηση του Φ.Π.Α. στην Ελλάδα. Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε EUR 93,18εκατ. σε σχέση με EUR 107,36 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μείωση 13,21%.


Tα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους ανήλθαν σε EUR 64,29 εκατ. έναντι EUR 64,37εκατ. παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 0,13%. Σημειώνεται ότι τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους για τις δύο περιόδους δεν είναι συγκρίσιμα καθώς τα κέρδη της αντίστοιχης περσινής περιόδου είχαν επιβαρυνθεί με έκτακτη εισφορά ποσού EUR 9.825χιλ.


Καθώς έχει ολοκληρωθεί και η περίοδος του Πάσχα που αποτελεί το 10% του ετήσιου κύκλου εργασιών η διοίκηση του ομίλου εκτιμά ότι η πρόβλεψή της για μεταβολή των πωλήσεων του Ομίλου για την τρέχουσα χρήση μεταξύ του μείων ένα τις εκατό (-1%) και του μηδέν τα εκατό (0%) ήταν επιτυχής.


Το δίκτυο του Ομίλου αποτελείται σήμερα από 51 καταστήματα εκ των οποίων τα 44 είναι στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 4 στη Βουλγαρία. Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα με στόχο την λειτουργία 6 νέων καταστημάτων για την επόμενη οικονομική χρήση Ιούλιος 2011-Ιούνιος 2012 από τα οποία 3 θα είναι στην Ελλάδα και 3 στην Βουλγαρία.