Συνεχιζόμενη Επιτυχία Επόμενος σταθμός: Η αγορά της Ρουμανίας!

Τις επόμενες στρατηγικές κινήσεις του Ομίλου Jumbo, της μεγαλύτερης εταιρείας λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, χάραξαν στην πρόσφατη γενική συνέλευση των μετόχων, από κοινού η διοίκηση, τα στελέχη και οι μέτοχοι-συνέταιροι του Ομίλου.

Στην Ελλάδα, η βελτίωση και ο εμπλουτισμός του προϊοντολογικού μείγματος σε συνδυασμό με το άνοιγμα νέων καταστημάτων θα συμβάλει στη αύξηση των μεριδίων αγοράς και στην καλύτερη εξυπηρέτηση του καταναλωτικού κοινού.

Στη Βουλγαρία και την Κύπρο, οι επενδύσεις σε νέα μαγαζιά ολοκληρώνονται στην τρέχουσα οικονομική χρήση και ο επόμενος στόχος για τα JUMBO είναι η αγορά της Ρουμανίας που δείχνει αισθητά σημάδια βελτίωσης και ωρίμανσης. Επίσημες και πιο συγκεκριμένες ανακοινώσεις αναμένονται πολύ σύντομα.

Η διοίκηση ανακοινώνει σήμερα ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας χρήσης (Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013) τα καθαρά κέρδη του Ομίλου έφτασαν τα € 17,15 εκατ. από € 17,90 εκατ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 4,23%. Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε € 123,97εκατ από € 120,55 εκατ. που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο αυξημένες κατά 2,84%.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στη σημαντική ενίσχυση πωλήσεων των καταστημάτων της Βουλγαρίας σε συνδυασμό με την περιορισμένη ανάπτυξη των καταστημάτων της Κύπρου και της περιορισμένης μείωσης των πωλήσεων του δικτύου της Ελλάδας. Κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο λειτούργησαν 2 νέα υπερ - καταστήματα για τη νέα οικονομική χρήση, το ένα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας συνολικής επιφάνειας 10χιλ.τ.μ. και το άλλο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου συνολικής επιφάνειας 7,5 χιλ τ.μ.

Κατά το πρώτο τρίμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 46,36% από 47,96% που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Η μείωση του μικτού περιθωρίου κάτω των δύο ποσοστιαίων μονάδων έναντι εκτίμησης τεσσάρων για το έτος, παρότι είναι μεγάλη επιτυχία, πρέπει να σημειωθεί ότι αφορά ένα μικρό τρίμηνο ενώ παραδοσιακά το δεύτερο τρίμηνο είναι αυτό που καθορίζει την πορεία της οικονομικής χρήσης. Κατά συνέπεια η διοίκηση της εταιρείας διατηρεί την αρχική εκτίμηση για το έτος που αφορά αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 0% και +2% και μείωση του μεικτού περιθωρίου κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά το πρώτο τρίμηνο ανήλθαν σε € 24,48 εκατ. σε σχέση με 25,58 εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μικρή μείωση της τάξης του 4,04% η οποία οφείλεται κυρίως σε έκτακτο χρηματοοικονομικό κέρδος της προηγούμενης αντίστοιχης περιόδου λόγω τροποποίησης σύμβασης. Σε συγκρίσιμη βάση διαπιστώνεται ότι η εταιρεία κατάφερε να αντισταθμίσει τη μείωση του μικτού περιθωρίου με μείωση των γενικών εξόδων και κατά συνέπεια αύξηση της παραγωγικότητας και μάλιστα σε περιβάλλον εξαιρετικά επιβαρυμένο.

Όσον αφορά την επέκταση του δικτύου του Ομίλου σημειώνεται ότι σήμερα πρωτο-λειτούργησε το νέο ενοικιαζόμενο κατάστημα στη Θέρμη Θεσσαλονίκης συνολικής επιφάνειας 9 χιλιάδων τ.μ. ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό των καταστημάτων σε 61. Υπενθυμίζεται ότι μέχρι το τέλος Δεκεμβρίου αναμένεται η λειτουργία ενός ακόμα ιδιόκτητου καταστήματος στη Σόφια της Βουλγαρίας 12χιλιάδων τ.μ. ενώ κατά το δεύτερο εξάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται η λειτουργία δύο ακόμα καταστημάτων στην Ελλάδα.