Θετικά μηνύματα μέσα σ’ ένα μεταβλητό περιβάλλον

Στο πλαίσιο της ετήσιας ενημέρωσης των αναλυτών της εταιρείας στην Ένωση Θεσμικών Επενδυτών, παρουσιάστηκαν σήμερα οι δραστηριότητες και τα οικονομικά μεγέθη του Ομίλου JUMBO όπως επίσης οι στόχοι και οι προοπτικές του.

Στις 30 Ιουνίου 2012, λειτουργούσαν 58 καταστήματα JUMBO από τα οποία τα 48 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 7 στη Βουλγαρία. Κατά την διάρκεια της χρήσης η εταιρεία άνοιξε 6 νέα καταστήματα εκ των οποίων τέσσερα στην Ελλάδα και δύο στην Βουλγαρία.

Κατά τη χρήση 2011/2012 ο κύκλος εργασιών του Ομίλου αυξήθηκε κατά 0,88% στα € 494,29 εκατ. Παρά τις δύσκολες μακροοικονομικές συνθήκες το μικτό περιθώριο κέρδους διατηρήθηκε στο 53,21% ενώ τα καθαρά κέρδη αυξήθηκαν κατά 2,85% στα € 97,30 εκατ.

Για τη νέα οικονομική χρήση, Ιούλιος 2012- Ιούνιος 2013, ο Όμιλος θα συνεχίσει την προσπάθειά του να διατηρήσει το ρυθμό αύξησης των πωλήσεων σε θετικό έδαφος καθώς και να διατηρήσει την ηγετική του θέση στην αγορά.

Για την υλοποίηση των στόχων αυτών απαιτούνται:

  • ο συνεχής εμπλουτισμός της ποικιλίας των εμπορευομένων προϊόντων σύμφωνα με τις εξελίξεις και τις τάσεις της ζήτησης στις κατηγορίες που δραστηριοποιείται ο Όμιλος,
  • η διατήρηση των τιμών των προϊόντων σε σταθερά επίπεδα καθώς και
  • η έντονη διαφήμιση

Επιπλέον, ο Όμιλος χρησιμοποιώντας την υγιή χρηματοοικονομική του διάρθρωση καθώς και τις υποδομές που έχει δημιουργήσει τα προηγούμενα χρόνια προχωρά στην επιτάχυνση της υλοποίησης του επενδυτικού του σχεδίου με την προσθήκη νέων καταστημάτων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό δίνοντας έμφαση σε περιοχές που δεν είχε παρουσία ή σε περιοχές όπου αναμένεται ο μικρότερος ανταγωνισμός μεταξύ νέων και ήδη εδραιωμένων καταστημάτων Jumbo.

Κατά τον Ιούλιο και τον Αύγουστο 2012 λειτούργησαν τα 2 πρώτα καταστήματα για τη νέα οικονομική χρήση, το ένα στην περιοχή της Νέας Φιλαδέλφειας συνολικής επιφάνειας 10χιλ.τ.μ. και το δεύτερο στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου συνολικής επιφάνειας 7,5 χιλ τ.μ.

Επιπλέον 4 καταστήματα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν ακόμα μέχρι το τέλος της χρήσης και συγκεκριμένα 3 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία.

Σήμερα ο Όμιλος JUMBO διαθέτει ένα δίκτυο που αποτελείται από 60 καταστήματα εκ των οποίων τα 50 βρίσκονται στην Ελλάδα, τα 3 στην Κύπρο και τα 7 στη Βουλγαρία.

Επίσης η διοίκηση της εταιρείας ανέφερε ότι παρά την ιδιαίτερα δύσκολη για όλους, οικονομική συγκυρία, οι πωλήσεις για το πρώτο δίμηνο της τρέχουσας χρήσης Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013 αυξήθηκαν κατά 1,15%.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για τη νέα οικονομική χρήση 2012-2013, στόχος είναι η αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 0%-2% ενώ τα καθαρά κέρδη εκτιμάται ότι θα διαμορφωθούν στα 70 εκατ. Ευρώ καθώς αναμένεται ότι οι αποπληθωριστικές πιέσεις στην Ελλάδα, η αύξηση του μεταφορικού κόστους και η ενδυνάμωση του δολαρίου να πιέσουν το μικτό περιθώριο κέρδους κατά τέσσερις ποσοστιαίες μονάδες.

Η παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα της Εταιρείας www.jumbo.gr