Ενημέρωση μετόχων – συνεταίρων

Η διοίκηση του Ομίλου JUMBO συνεπής στην προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης των μετόχων-συνεταίρων της τα τελευταία χρόνια, ανακοινώνει προληπτικά τα θετικά μηνύματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της μέχρι σήμερα πορείας των μεγεθών του Ομίλου.

Λίγες μέρες πριν την μεγάλη –και κρίσιμη για τα οικονομικά δεδομένα του Ομίλου- εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων, τα μέχρι σήμερα στοιχεία των πωλήσεων αναδεικνύουν ότι οι καταναλωτές εμπιστεύονται τα JUMBO καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Η θετική τάση συνεχίστηκε και το μήνα Νοέμβριο με αποτέλεσμα οι πωλήσεις του πενταμήνου να ανέλθουν πάνω από τον ετήσιο στόχο του 4%. Υπενθυμίζεται ότι κύκλος εργασιών στο πρώτο τρίμηνο, παρά τις δυσκολίες της περιόδου, αυξήθηκε κατά 5,82%.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στην ενίσχυση των πωλήσεων των καταστημάτων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Βουλγαρίας ενώ προστέθηκαν και τα 2 πρώτα καταστήματα του Ομίλου στη Ρουμανία.

Έτσι ο Όμιλος σήμερα αριθμεί 66 καταστήματα εκ των οποίων τα 52 στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 2 στην Ρουμανία ενώ εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo. Κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην Βόρεια Ελλάδα (9.000τ.μ.). Σταδιακά, με δύο καταστήματα για την παρούσα χρήση, θα ξεκινήσει η ριζική ανακαίνιση παλαιών καταστημάτων του Ομίλου.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω θετικών ενδείξεων, η διοίκηση της Jumbo προχωρά σε προς τα πάνω αναθεώρηση των εκτιμήσεών της για τον Όμιλο που αφορούν την τρέχουσα οικονομική χρήση (Ιούλιος 2013- Ιούνιο 2014). Εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα κυμανθούν μεταξύ 4% και 6% από 2%-4% που ήταν η αρχική εκτίμηση ενώ τα κέρδη μετά φόρων εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ EUR 80 εκατ. και EUR 85 εκατ. από EUR 75 που ήταν η προηγούμενη εκτίμηση.