Ημερομηνία ανακοίνωσης Αποτελεσμάτων Α’ Εξαμήνου της χρήσης 2012 /2013

Η Jumbo AEE θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα του Α΄εξαμήνου της χρήσης 2012/2013 την Τρίτη 19.02.2013 μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χ.Α. στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών (www.ase.gr) και της εταιρείας (www.jumbo.gr).