Σχολιασμός δημοσιευμάτων

Σχετικά με άρθρο που δημοσιεύτηκε σήμερα στον ηλεκτρονικό τύπο η εταιρεία θα ήθελε να επισημάνει ότι όπως έχει ενημερώσει και τους μετόχους της εστιάζει απαρέγκλιτα στην οργανική ανάπτυξη τόσο στην Ελλάδα όσο και σε όμορες χώρες.
Αν και η Praktiker πιθανόν να αποτελεί ενδιαφέρουσα επενδυτική ευκαιρία, λόγω της ανωτέρω στρατηγικής της η Jumbo δεν συμμετείχε και ούτε πρόκειται να συμμετάσχει σε τέτοια διαδικασία.