Τα JUMBO τηρούν πάντα τις υποσχέσεις τους

Η οικονομική χρήση που έληξε στις 30 Ιουνίου 2013 ήταν μια δύσκολη χρονιά. Όχι μόνο για τον έλληνα πολίτη, φορολογούμενο και καταναλωτή, όχι μόνο την οικονομία και το ελληνικό λιανεμπόριο αλλά και για την Κυπριακή οικονομία.

Μέσα σ’ αυτό το περίεργο 12μηνο συνέβησαν πολλά οικονομικά, πολιτικά και κοινωνικά γεγονότα που επηρέασαν σημαντικά την καθημερινότητα των καταστημάτων JUMBO.
Ένα μόνον δεν άλλαξε: Η σχέση απόλυτης εμπιστοσύνης των JUMBO με τους καταναλωτές, τους εργαζόμενους και τους μετόχους συνεταίρους. Στο τέλος αυτής της οικονομικής χρήσης, τα JUMBO δεν διέψευσαν τις προσδοκίες και παρουσίασαν καθαρή κερδοφορία πάρα πολύ κοντά στους στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή.

Οι πωλήσεις για την χρήση Ιούλιος 2012-Ιούνιος 2013, ανήλθαν σε 502,2εκατ. Ευρώ έναντι 494,3 εκατ. Ευρώ την περσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση +1,60%.

Ο Όμιλος λειτούργησε 4 νέα καταστήματα από τα οποία 3 στην Ελλάδα και 1 στη Βουλγαρία. Κατά το τέλος της χρήσης το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμούσε σε 62 καταστήματα όπου 51 βρίσκονται στην Ελλάδα, 3 στην Κύπρο και 8 στη Βουλγαρία. Επιπλέον, ξεκίνησε και τη λειτουργία ηλεκτρονικού καταστήματος www.e-jumbo.gr στην Ελλάδα.

Οι χρηματιστηριακοί αναλυτές θα παρατηρήσουν πως το μικτό περιθώριο κέρδους του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 52,33% από 53,21% που ήταν την αντίστοιχη περσινή χρήση παρουσιάζοντας μείωση 0,88% καθώς η ισοτιμία Ευρώ Δολαρίου κινήθηκε καλύτερα έναντι των αρχικών εκτιμήσεων και το μεταφορικό κόστος αυξήθηκε λιγότερο σε σχέση με την αρχική εκτίμηση.

• Τα ενοποιημένα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) κατά την οικονομική χρήση που έληξε στις 30/6/2013 ανήλθαν σε 110,39 εκατ. Ευρώ σε σχέση με 134,42εκατ. Ευρώ της προηγούμενης χρήσης παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -17,88% επηρεαζόμενα από τη ζημία της τάξης των 23,58 εκατ. Ευρώ περίπου που αφορά την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων της θυγατρικής εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου.
• Αν δεν συμπεριληφθεί το έκτακτο αυτό γεγονός τότε σε συγκρίσιμη βάση, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) Ομίλου θα ανέρχονταν σε € 133,97εκατ. μειωμένα μόνο κατά -0,34% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο
• Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 73,96 εκατ. Ευρώ παρουσιάζοντας μείωση της τάξης του -23,99%.

Η διοίκηση της εταιρείας θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 6.11.2013 τη μη διανομή μερίσματος για τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2013 καθώς πρόθεσή της είναι η πλήρης αποπληρωμή του ομολογιακού δανείου ύψους 145 εκατ. Ευρώ που λήγει τον Μάιο του 2014.

Για την νέα οικονομική χρήση εκτιμάται ότι οι πωλήσεις θα αυξηθούν κατά 2%-4% ενώ τα κέρδη θα κυμανθούν στα 75 εκατ. Ευρώ

Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2013 αναμένεται η έναρξη λειτουργίας των 2 μισθωμένων υπερκαταστημάτων στη Ρουμανία, ένα στην Τιμισοάρα (13.000 τ.μ.) και ένα στο Βουκουρέστι (14.000 τ.μ.) καθώς και του νέου μισθωμένου καταστήματος JUMBO στην Πάφο της Κύπρου (10.000 τ.μ.). Κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται να λειτουργήσει ένα ακόμα ιδιόκτητο κατάστημα στην Βόρεια Ελλάδα (9.000 τ.μ.).