Αισιόδοξα μηνύματα και μέρισμα 0,18 Ευρώ για τους μετόχους συνεταίρους

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου JUMBO πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 17 Οκτωβρίου, στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης. Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν 424 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 77,31% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Οι μέτοχοι ενέκριναν την διανομή μερίσματος € 0,18.

Η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους μετόχους-συνεταίρους ότι κατά το πρώτο τρίμηνο της νέας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος 2014) οι πωλήσεις του Ομίλου κατέγραψαν αύξηση +10,92% φτάνοντας τα € 145,51εκατ. από € 131,19 την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στον θετικό ρυθμό ανάπτυξης που κατέγραψαν τα καταστήματα στην Ελλάδα επηρεαζόμενα και από την πολύ καλή τουριστική περίοδο της χώρας. Επίσης, διψήφιο ρυθμό αύξησης πωλήσεων συνεχίζουν να καταγράφουν τα καταστήματα της Βουλγαρίας και της Κύπρου ενώ στην επίδοση αυτή συνέβαλλαν και τα δύο καταστήματα του Ομίλου στη Ρουμανία.

Η διοίκηση υπενθύμισε στους μετόχους ότι το πλέον σημαντικό για τα μεγέθη του Ομίλου τρίμηνο είναι το δεύτερο που περιλαμβάνει και τις πωλήσεις των Χριστουγέννων.

Υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με τον προϋπολογισμό για τη νέα οικονομική χρήση 2014-2015, εκτιμάται αύξηση των πωλήσεων μεταξύ 4%-6% και καθαρά κέρδη περίπου σε 90 έως 95 εκατ. Ευρώ

Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo απαρτίζεται από 67 καταστήματα όπου 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.

Η διοίκηση της εταιρείας ενημέρωσε τους επενδυτές ότι μέχρι τον Δεκέμβριο του 2014 θα ξεκινήσουν να λειτουργούν τα δύο νέα υπερ- καταστήματα του Ομίλου στη Ρουμανία. Το ένα στo Βουκουρέστι (12.000 τ.μ.) και το άλλο στην Oradea (12.000 τ.μ.) ενώ ένα ακόμα υπερ- κατάστημα αναμένεται να λειτουργήσει στην πόλη Arad (12.000 τ.μ.) κατά το δεύτερο μισό της τρέχουσας οικονομικής χρήσης.

Επίσης, κατά την διάρκεια της παρούσας χρήσης αναμένεται η έναρξη ενός νέου καταστήματος JUMBO στην Κύπρο (12.000 τ.μ.) καθώς και η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στην Πελοπόννησο (9.000 τ.μ.).