Εγκρίθηκε το Έκτακτο μέρισμα € 0,18 μικτό ανά μετοχή

Η Έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ομίλου JUMBO πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στα γραφεία της κεντρικής διοίκησης. Στη γενική συνέλευση συμμετείχαν 405 μέτοχοι εκπροσωπώντας το 79,77% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας.
Οι μέτοχοι ενέκριναν την διανομή μερίσματος € 0,18 μικτό ανά μετοχή.

Επιπλέον η διοίκηση ενημέρωσε τους μετόχους- συνέταιρους της ότι παρά την αρρυθμία του Οκτωβρίου ο ρυθμός αύξησης των πωλήσεων για τον Όμιλο κατά το πεντάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης ήταν πάνω από τον ετήσιο στόχο (4%-6%). Κατά το πρώτο πεντάμηνο της τρέχουσας χρήσης ο Όμιλος εγκαινίασε τέσσερα νέα καταστήματα. Συγκεκριμένα τον Αύγουστο ξεκίνησε το νέο κατάστημα στον Ίασμο συνολικής επιφάνειας 9.000 τ.μ. περίπου, Οκτώβριο ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο κατάστημα του Ομίλου στo Βουκουρέστι (12.000 τ.μ.) και τον Νοέμβριο το νέο κατάστημα στην πόλη Oradea, Ρουμανίας (12.000 τ.μ.). Επίσης, τον Νοέμβριο ξεκίνησε το νέο JUMBO στην Λεμεσό της Κύπρου (12.000 τ.μ.).

Με την προσθήκη των παραπάνω καταστημάτων η Jumbo διαθέτει ένα δίκτυο 70 καταστημάτων πλέον σε τέσσερις χώρες. Αναλυτικά διαθέτει 53 καταστήματα στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 4 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.

Ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα και κατά το τέλος της τρέχουσας οικονομικής χρήσης αναμένεται η λειτουργία ενός ακόμα καταστήματος στην Πελοπόννησο (9.000 τ.μ.) καθώς και ενός ακόμα υπέρ- καταστήματος στην πόλη Arad της Ρουμανίας (12.000 τ.μ.).