Εκπλήξεις JUMBO για κέρδη και μέρισμα

Οι μέτοχοι-συνεταίροι του Ομίλου JUMBO για μία ακόμη χρονιά ανταμείβονται για την απόλυτη και σταθερή σχέση εμπιστοσύνης που εκδηλώνουν κάθε μέρα με την επενδυτική τους συμπεριφορά.
Μέσα σ’ ένα δύσκολο οικονομικό περιβάλλον, ο κύκλος εργασιών του Ομίλου JUMBO κινήθηκε ανοδικά και η κερδοφορία εμπνέει εμπιστοσύνη για το μέλλον.

• Οι πωλήσεις του Ομίλου για την χρήση Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014, ανήλθαν σε 541,85 εκατ. Ευρώ έναντι 502,18 εκατ. Ευρώ την περσινή χρήση, σημειώνοντας αύξηση +7,90%.

Τα καταστήματα της Κύπρου και της Βουλγαρίας κατέγραψαν διψήφια αύξηση των πωλήσεων ενώ τα καταστήματα της Ελλάδας –παρά τα γνωστά προβλήματα και καταστάσεις- κατέγραψαν μικρή αύξηση τζίρου. Η επίδοση των δύο πρώτων Υπέρ-καταστημάτων στη Ρουμανία ήταν σύμφωνα με τις αρχικές προσδοκίες.

Κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2013 - Ιούνιος 2014, ο Όμιλος λειτούργησε 5 νέα υπέρ – καταστήματα εκ των οποίων τα 2 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 2 στη Ρουμανία ενώ τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Προμαχώνα. Κατά συνέπεια στις 30.06.2014 το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμούσε 66 καταστήματα όπου 52 βρίσκονται στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 2 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

• Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 53,12% έναντι 52,33% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η βελτίωση αυτή οφείλεται εν μέρει στην ισχυροποίηση του Ευρώ καθώς και στην ανανέωση του προϊόντολογικού μείγματος.

• Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 146,52 εκατ. Ευρώ σε σχέση με 110,39 εκατ. Ευρώ που ήταν η αντίστοιχη επίδοση πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 32,73%.

• Αντίστοιχα τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 101,25 εκατ. Ευρώ από 73,93 εκατ. ευρώ παρουσιάζοντας αύξηση της τάξης του 36,89% παρά την σημαντική αύξηση της φορολογίας στην Ελλάδα.

Υπενθυμίζεται ότι τα αποτελέσματα της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, περιελάμβαναν και την αρνητική επίπτωση από την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων, της θυγατρικής εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου. Σε συγκρίσιμη βάση, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά +9,37% και τα καθαρά κέρδη του Ομίλου ήταν αυξημένα κατά +4,77%.

Η διοίκηση της εταιρείας λαμβάνοντας υπόψη μεταξύ άλλων την αποδοτικότητα του Ομίλου, τις προοπτικές και τα επενδυτικά πλάνα θα προτείνει στην Γενική Συνέλευση που θα πραγματοποιηθεί στις 17.10.2014 τη διανομή μερίσματος €0,18 ανά μετοχή (μεικτό) για τη χρήση που έληξε τον Ιούνιο του 2014.

Όσον αφορά την νέα οικονομική χρήση (Ιούλιος 2014 - Ιούνιος 2015), ο Όμιλος συνεχίζει το επενδυτικό του πρόγραμμα. Τον Αύγουστο 2014 ξεκίνησε την λειτουργία ενός νέου ιδιόκτητου καταστήματος στον Ίασμο (9.000 τ.μ.) ενώ εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση των καταναλωτών στην επανεκκίνηση του πλήρως ανακαινισμένου καταστήματος του Ομίλου, στον Πειραιά. Ο Όμιλος θα συνεχίσει την επέκτασή του με άνοιγμα 6 νέων καταστημάτων ενώ παράλληλα συνεχίζεται η αναβάθμιση των παλαιών καταστημάτων όπως είχε προαναγγελθεί.