Εξαιρετικά αποτελέσματα σε τζίρο και κέρδη παρά τις δυσκολίες

Ο Όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ανακοινώνει ότι κατά το εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης (Ιούλιος 2013-Ιούνιος 2014) τα καθαρά κέρδη του Ομίλου JUMBO ανήλθαν σε 69,48 εκατ. Ευρώ από 48,15 εκατ. Ευρώ που ήταν την αντίστοιχη περσινή περίοδο, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 44,29%.

Υπενθυμίζεται ότι το τρίτο τρίμηνο της προηγούμενης οικονομικής χρήσης, περιελάμβανε και την αρνητική επίπτωση από την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων, της θυγατρικής εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου.

Σε συγκρίσιμη βάση, τα κέρδη του Ομίλου για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, είναι αυξημένα κατά +5,92%.

Όπως είχε ήδη ανακοινωθεί στους μετόχους, οι πωλήσεις του Ομίλου κατά το εννεάμηνο ανήλθαν σε 410,94 εκατ. Ευρώ έναντι 381,85 εκατ. Ευρώ της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Ο κύκλος εργασιών στο εννεάμηνο , παρά τις δυσκολίες της περιόδου, αυξήθηκε κατά +7,62%.

Η επίδοση αυτή οφείλεται στη σημαντική ενίσχυση πωλήσεων των καταστημάτων της Βουλγαρίας και της Κύπρου, σε συνδυασμό με την διατήρηση σε θετικό έδαφος των πωλήσεων του δικτύου καταστημάτων στην Ελλάδα. Επίσης, στην θετική αυτή επίδοση συνέβαλε και η λειτουργία των 2 πρώτων καταστημάτων του Ομίλου στη Ρουμανία.

• Kατά το εννεάμηνο της τρέχουσας οικονομικής χρήσης, λειτούργησαν 5 νέα υπερ – καταστήματα εκ των οποίων τα 2 στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 2 στη Ρουμανία ενώ τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Προμαχώνα.

O Όμιλος σήμερα, αριθμεί 66 καταστήματα εκ των οποίων τα 52 στην Ελλάδα, 4 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 2 στην Ρουμανία ενώ εντυπωσιακή είναι η ανταπόκριση του καταναλωτικού κοινού στο ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

Επίσης τον Φεβρουάριο προχώρησε στην αγορά κτιριακού συγκροτήματος αποθηκών και γραφείων 27.452 τμ έναντι συνολικού τιμήματος 12 εκατ. € περίπου, με αποτέλεσμα ο Όμιλος να διαθέτει περίπου 270.000 τμ ιδιόκτητων υπερσύχρονων στεγασμένων αποθηκευτικών χώρων.

Το μικτό περιθώριο κέρδους ανήλθε σε 52,15% έναντι 50,94% της αντίστοιχης περσινής περιόδου. Η βελτίωση αυτή οφείλεται εν μέρει στην ισχυροποίηση του Ευρώ καθώς και του προϊόντολογικού μείγματος.

Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 102,27 εκατ. Ευρώ σε σχέση με 71,57 εκατ. Ευρώ που ήταν η αντίστοιχη επίδοση πέρυσι, παρουσιάζοντας αύξηση 42,89%.

Αν δεν συμπεριληφθεί η επίπτωση από την απομείωση τραπεζικών καταθέσεων της θυγατρικής εταιρίας στην Τράπεζα Κύπρου, τότε σε συγκρίσιμη βάση για το εννεάμηνο της τρέχουσας χρήσης, τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ήταν αυξημένα κατά +12,59%.

Η Jumbo συνεχίζει να επενδύει με στόχο τη δημιουργία περίπου 4 νέων καταστημάτων το χρόνο. Συγκεκριμένα στην Ελλάδα αναμένεται η λειτουργία 6 με 8 νέων καταστημάτων τα επόμενα 3 με 4 χρόνια ενώ για τη Ρουμανία εκτιμάται ότι το δίκτυο θα αριθμεί 16 με 18 καταστήματα τα επόμενα 5 χρόνια.