Με επιτυχία ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου

Ο Όμιλος Jumbo, η μεγαλύτερη εταιρεία λιανικού εμπορίου παιχνιδιών, ειδών bebe, παιδικού βιβλιοχαρτοπωλείου και συναφών προϊόντων στην Ελλάδα, ενημερώνει τους μετόχους-συνεταίρους του ότι στις 26 Μαΐου 2014 ολοκληρώθηκε η αποπληρωμή του Κοινού Ομολογιακού Δανείου της εταιρείας έκδοσης 2006 και ποσού ύψους € 145 εκατομμυρίων κατεβάζοντας τον προηγούμενο μακροπρόθεσμο δανεισμό στο μηδεν.

Υπενθυμίζεται ότι η διοίκηση της εταιρίας η Έκτακτη Καταστατική Γενική Συνέλευση των μετόχων της εταιρείας, η οποία πραγματοποιήθηκε την 12/02/2014 με ειδική απόφασή της, μεταβίβασε προς το Διοικητικό Συμβούλιο της εταιρείας το δικαίωμα έκδοσης κοινών ομολογιακών δανείων της εταιρείας.

Στις 27/05/2014 υπογράφηκε μεταξύ της μητρικής εταιρείας και πιστωτικών ιδρυμάτων, ειδική συμφωνία πενταετούς διάρκειας και με ανώτατο ποσό μέχρι τα 145 εκατ. ευρώ για πιθανή χρήση στο μέλλον ταμειακών διαθεσίμων ανάλογα με τις ανάγκες της εταιρίας.