Ξαναξεπεράσαμε τους στόχους μας σε μια ιδιαίτερα δύσκολη χρονιά. Η νέα οικονομική χρήση ξεκίνησε με capital controls…

Την 30η Ιουνίου ολοκληρώθηκε μια εξαιρετικά δύσκολη, περίπλοκη και ιδιαίτερα προβληματική περίοδος για την ελληνική οικονομία και το λιανεμπόριο. Την ίδια ακριβώς μέρα συμπληρώθηκε η 12μηνη οικονομική χρήση για τον Όμιλο JUMBO.

Οι πωλήσεις από την 1η Ιουλίου 2014 μέχρι και την 30 Ιουνίου 2015 ξεπέρασαν τα 582,55 εκατ. Ευρώ έναντι 541,84 εκατ. Ευρώ το προηγούμενο 12μηνο. Η αύξηση του κύκλου εργασιών κατά 7,51% υπερβαίνει το στόχο 4%-6% που είχε τεθεί στην αρχή της οικονομικής χρήσης.

Παρά το κλίμα ασάφειας και ανατροπών στην Ελληνική αγορά, τα καταστήματα Jumbo κατέγραψαν, κατά το συγκεκριμένο δωδεκάμηνο, αύξηση στον τζίρο δείγμα της σταθερής σχέσης εμπιστοσύνης που απολαμβάνουν με το καταναλωτικό κοινό. Τα καταστήματα σε Κύπρο και Βουλγαρία σημείωσαν διψήφια αύξηση πωλήσεων. Σημαντική ήταν και η συνεισφορά των καταστημάτων του Ομίλου στη Ρουμανία όπου τα ίδια καταστήματα στη χώρα σημείωσαν διψήφιο ρυθμό αύξησης των πωλήσεων από την προηγούμενη χρήση.

Κατά την διάρκεια της οικονομικής χρήσης Ιούλιος 2014 - Ιούνιος 2015, ο Όμιλος λειτούργησε 7 νέα υπέρ – καταστήματα. Από αυτά, τα 2 λειτούργησαν στην Ελλάδα, 1 στην Κύπρο και 4 στη Ρουμανία. Την ίδια περίοδο τερματίστηκε η λειτουργία του μισθωμένου καταστήματος στον Ασπρόπυργο.

  • Σήμερα το δίκτυο καταστημάτων Jumbo αριθμεί 72 καταστήματα όπου 53 βρίσκονται στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία και 6 στη Ρουμανία ενώ ο Όμιλος διαθέτει και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-Jumbo.

Ο Όμιλος Jumbo συνεχίζει την επέκταση του δικτύου καταστημάτων του. Μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015 αναμένεται να λειτουργήσει το έβδομο υπερ- κατάστημα στη Ρουμανία (12.000τ.μ.).

Η νέα οικονομική χρήση που ξεκίνησε την 1η Ιουλίου 2015, σημαδεύτηκε από την επιβολή των περιορισμών ροής κεφαλαίων στην Ελλάδα η οποία προφανώς θα επηρεάσει αρνητικά τη δραστηριότητα και τα μεγέθη της εταιρείας στην Ελλάδα αλλά και έμμεσα τις άλλες χώρες λόγω των δυσχερειών στην ομαλή λειτουργία της τροφοδοτικής αλυσίδας.

Ο Όμιλος JUMBO αξιοποιώντας την εμπειρία που είχε αποκτήσει -κατά την πρόσφατη αντίστοιχη κρίση στην Κύπρο το 2013- είχε προετοιμαστεί εγκαίρως ώστε να διαθέτει επαρκή αποθέματα προκειμένου να αντιμετωπίσει το αρχικό σοκ. Εκτιμάται ωστόσο ότι κάθε εκτίμηση για την νέα οικονομική χρήση θα πρέπει να μετατεθεί για μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων και υπογραφή της νέας δανειακής σύμβασης από την Ελληνική κυβέρνηση και την ευκταία επιστροφή της χώρας σε κανονικές συνθήκες.