Ανακοίνωση

Η JUMBO δεν θα προβεί σε ανακοίνωση των αποτελεσμάτων για το Γ τρίμηνο της χρήσης 2015-2016,μετά την τροποποίηση του άρθρου 6 του νόμου 3556/2007 από το άρθρο 2§9 του νόμου 4374/2016 και την κατάργηση της σχετικής υποχρέωσης.
H Διοίκηση του Ομίλου σε επόμενη ανακοίνωσή της θα ενημερώσει το επενδυτικό κοινό για την ημέρα δημοσιοποίησης των ετήσιων αποτελεσμάτων του.