JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ANΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σε συνέχεια των από 04/03/2016 αποφάσεων των Διοικητικών Συμβουλίων των εταιριών «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» σχετικά με τη συγχώνευσή τους με απορρόφηση της δεύτερης από την πρώτη, τα Διοικητικά Συμβούλια των εταιριών ενέκριναν την 05/04/2016 το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης που θα υποβληθεί προς καταχώριση στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ).
Σύμφωνα με το Σχέδιο Σύμβασης Συγχώνευσης οι μέτοχοι της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» θα ανταλλάξουν μία (1) μετοχή της «ΤΑΝΟΣΙΡΙΑΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» που κατέχουν με 202,1918131256950 νέες μετοχές της «JUMBO ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ονομαστικής αξίας €0,88 εκάστη, οι δε μέτοχοι της τελευταίας θα διατηρήσουν τον ίδιο αριθμό μετοχών που κατέχουν νέας ονομαστικής αξίας €0,88.
Τα ανωτέρω τελούν υπό την έγκριση των Γενικών Συνελεύσεων των μετόχων των δύο εταιριών, εντός των προθεσμιών που ορίζονται από τις σχετικές διατάξεις του Ν. 2190/20 για την έγκριση της συγχώνευσης, οι οποίες θα συγκληθούν μετά από την σχετική καταχώριση του Σχεδίου Σύμβασης Συγχώνευσης στο ΓΕΜΗ.