ΚΟΝΤΡΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ

Στη χειρότερη χρονιά της τελευταίας δεκαετίας για το ελληνικό λιανεμπόριο, ο Όμιλος JUMBO συνεχίζει να εκπλήσσει την αγορά με σταθερή βελτίωση των οικονομικών του μεγεθών.

Στο πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, δηλαδή από τον Ιούλιο μέχρι και τον Δεκέμβριο 2015, στην περίοδο των capital control και μεγάλης αβεβαιότητας, η κερδοφορία του Ομίλου αυξήθηκε κατά +15,72% σε σχέση με την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο.

Τα κέρδη ανήλθαν σε 72,52 εκατ. Ευρώ από 62,67 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, παρά την αύξηση των φορολογικών συντελεστών στην Ελλάδα.

Το πρώτο εξάμηνο της οικονομικής χρήσης, περιλαμβάνει την περίοδο των Χριστουγεννιάτικων πωλήσεων οι οποίες αυξήθηκαν ιδιαίτερα στην Ελλάδα εξαιτίας της επαρκούς αποθεματοποίησης και της πλήρους κάλυψης των αναγκών σε προϊόντα, παρά τους περιορισμούς και τις εγγενείς δυσκολίες.

Οι πωλήσεις του Ομίλου αυξήθηκαν κατά +8,97% φτάνοντας τα 371,75 εκατ. Ευρώ από 341,13 εκατ. Ευρώ την προηγούμενη αντίστοιχη περίοδο. Κατά την περίοδο αυτή οι πωλήσεις στην Ελλάδα κατέγραψαν μικρή άνοδο, ενώ τα καταστήματα του εξωτερικού σημείωσαν δυναμικό ρυθμό ανάπτυξης.

Τον Οκτώβριο του 2015 ξεκίνησε να λειτουργεί το νέο κατάστημα του Ομίλου στo Pitesti της Ρουμανίας (12.000 τ.μ.).

Κατά την έναρξη της οικονομικής χρήσης 2015/2016 η διοίκηση του Ομίλου είχε ανακοινώσει τις προβλέψεις της εκτιμώντας ότι το μικτό περιθώριο κέρδους θα πιεστεί λόγω της ανόδου του δολαρίου έναντι του Ευρώ.

Ωστόσο, η σημαντική πτώση στα ναύλα και στις τιμές των πρώτων υλών, όχι μόνο σταθεροποίησε το μικτό περιθώριο κέρδους (κατά το πρώτο εξάμηνο της χρήσης 2015/2016) αλλά επιπλέον το αύξησε σε 51,54% έναντι 50,97% που ήταν στην αντίστοιχη περσινή περίοδο.

 Τα αποτελέσματα προ τόκων, φόρων επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) ανήλθαν σε 105,48 εκατ. Ευρώ έναντι 91,65 εκατ. Ευρώ την αντίστοιχη προηγούμενη περίοδο, αυξημένα κατά 15,10%.

Παρά τα θετικά αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου η διοίκηση της εταιρείας διατηρεί την εκτίμησή της για αύξηση των ετήσιων πωλήσεων μεταξύ 6%-8% λόγω των προκλήσεων του δευτέρου εξαμήνου και των συνεχιζόμενων κινητοποιήσεων στην Ελλάδα.

Όπως έχει προαναγγελθεί, στόχος της Εταιρείας αποτελεί η αποτελεσματικότερη διαχείριση του υπάρχοντος δικτύου και υποδομών της Εταιρείας μέσω της επαναξιολόγησης αλλά και αναβάθμισης των παλαιών καταστημάτων αλλά και η επέκταση του δικτύου σε σημεία όπου δεν έχει ακόμα παρουσία η Εταιρεία με την προσθήκη νέων καταστημάτων, τα επόμενα χρόνια.

Στα πλαίσια αυτής της αναδιάρθρωσης του δικτύου, ο Όμιλος τερμάτισε τη λειτουργία δύο μικρών ενοικιαζόμενων καταστημάτων τον Ιανουάριο του 2016. Κατά συνέπεια, ο Όμιλος σήμερα διαθέτει ένα δίκτυο 71 καταστημάτων σε τέσσερις χώρες. Αναλυτικά διέθετε 51 καταστήματα στην Ελλάδα, 5 στην Κύπρο, 8 στη Βουλγαρία, 7 στη Ρουμανία καθώς και το ηλεκτρονικό κατάστημα e-jumbo.

Ο Όμιλος Jumbo αναμένεται κατά την επόμενη οικονομική χρήση, που ξεκινά τον Ιούλιο του 2016, να λειτουργήσει ένα νέο υπερ-κατάστημα στην Ελλάδα, ένα νέο υπερ-κατάστημα στη Βουλγαρία και δύο νέα υπερ- καταστήματα στη Ρουμανία.