Ανακοίνωση

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει ότι η κ. Βασιλική Γιούτσου, υπόχρεο πρόσωπο λόγω της ιδιότητάς της ως συζύγου του νομικού συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ιωάννη Οικονόμου, προέβη στη σύσταση Κοινής Επενδυτικής Μερίδας, με συνδικαιούχους τον συζυγό της κ. Ιωάννη Οικονόμου και τον υιό της Άγγελο Παπακώστα, στην οποία μεταξύ άλλων, την 27.3.2012, εισέφερε συνολικά 396.212 μετοχές της εταιρείας εκ μεταφοράς από την προσωπική επενδυτική μερίδα της.