Ανακοίνωση

Η εταιρεία «JUMBO AEE» ανακοινώνει ότι η κ. Βασιλική Γιούτσου, υπόχρεο πρόσωπο λόγω της ιδιότητάς της ως συζύγου του νομικού συμβούλου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας κ. Ιωάννη Οικονόμου, την 30.12.2013, εισέφερε στην προσωπική επενδυτική μερίδα της συνολικά 200.000 μετοχές της εταιρείας εκ μεταφοράς από την Κοινή Επενδυτική Μερίδα, με συνδικαιούχους τον συζυγό της κ. Ιωάννη Οικονόμου και τον υιό της Άγγελο Παπακώστα.