Ενημέρωση για αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης 03.11.2011

Η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Jumbo πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 3 Νοεμβρίου 2011 στις 16:00.

 

Δείτε την ανακοίνωση για τις αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, καθώς και τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας.

 

Δείτε την ανακοίνωση για το νέο Διοικητικο Συμβούλιο καθώς και τα βιογραφικά των μελών.

 

Δείτε την ανακοίνωση για την αλλαγή άρθρων του Καταστατικού της Εταιρείας.